Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ing. Michal Havlů

vedoucí oborové skupiny
kotlů na pevná paliva (zahraničí)

havlu@szutest.cz
+420 541 120 452
+420 606 023 661