Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ing. Milan Šmarda

vedoucí kalibrační
laboratoře Brno


smarda@szutest.cz
+420 541 120 431
+420 724 380 470