Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ing. Ondřej Borkovec

vedoucí oborové skupiny
plynové spotřebiče


borkovec@szutest.cz
+420 541 120 427
+420 727 910 906