Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ing. Petr Fait

vedoucí útvaru obchod a marketing


fait@szutest.cz
+420 541 120 454
+420 725 870 203