Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ing. Sabina Trčálková

řízení lidských zdrojů

trcalkova@szutest.cz
+420 541 120 206
+420 725 796 121