a

Ing. Aleš Pleskot

e-mail:
tel:
mobil:

pleskot@szutest.cz
+420 483 348 271
+420 602 123 190

INLINE BRUSLE

Inline brusle jsou velmi komplexní výrobek, na kterém se provádějí mnohé zkoušky, aby se ověřila jejich plná funkčnost, odolnost a trvanlivost. Všechny požadavky, které zde uvádíme a které vychází z příslušné normy, by vaše inline brusle měly splňovat. V tomto případě je odpovědnost za prokázání shody s normou na výrobci, který musí deklarovat, že jeho výrobek všechny požadavky splňuje. Nabízejí se v zásadě tři možnosti prokázání shody:

 1. výrobce má vlastní zkušebnu a všechny parametry si ověřuje sám
 2. výrobce si nechá parametry ověřit v některé ze zkušeben, které jsou schopné potřebné zkoušky provádět
 3. výrobce to riskne, žádné parametry neověřuje a výrobek uvede na trh. Toto je však značně nebezpečná varianta jak pro výrobce, tak především pro samotného uživatele.

Co se zkouší:

 • kvalita provedení konstrukce inline bruslí
  (vyčnívající díly a hrany, …)
 • kostra
 • ložiska
 • osy/nápavy
 • kolečka
 • odrážecí nebo brzdná zařízení
 • samosvorná upevnění
 • pevnost
  (zkouška nárazem, zkouška odolnosti, …)

 

Co se posuzuje:

 • průvodní dokumentace
  (technické popisy,….)
 • návod k použití, pokyny k provozu a údržbě
 • značení
  (kompletnost, odolnost)

 

Nejčastěji se vyskytující problémy:

 • kolečka, ložiska a osy
 • pevnost konstrukce
 • brzdné zařízení
 • nedostatečná dokumentace, návod a značení

 

Normy:

 • ČSN EN 13843:2009 Kolečková sportovní zařízení – Inline brusle – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení