Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ivoš Kočka

vedoucí oboru tlakových
a plynových zařízení

kocka@szutest.cz
+420 541 120 354
+420 725 030 084