Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Jiří Malík

inspektor elektrických zařízení
a technologických celků

malik@szutest.cz
+420 541 120 350
+420 702 235 785