Blanka Firstová
zkušební technik, garant oboru
Jablonec nad Nisou

e-mail: tel: mobil:

firstova@szutest.cz
+420 483 348 226
+420 602 276 941

a

Ing. Jiří Liška
zkušební technik
Brno

e-mail: tel: mobil:

 liska@szutest.cz
+420 541 120 822
+420 724 186 236

Klimatické a korozní zkoušky

Klimatické zkoušky (chlad, suché a vlhké teplo, změna teploty, vlhkost) podle EN 60068-2-x

Komora:

Objem zkušebního prostoru: 750 dm3 

 

Teplotní zkoušky:

 • Maximální teplota: +180°C
 • Minimální teplota: -70°C

 

 Klimatické zkoušky:

 • Teplotní rozsah: +10°C ÷ 95°C
 •  Rozsah vlhkosti: 10 %r.v. ÷ 95%r.v.,

 

 korozní zkoušky

 CO SE ZKOUŠÍ:

 • korozní odolnost v mlze neutrálního roztoku chloridu sodného v korozní komoře Liebish a Weiss metodou NSS podle ČSN EN ISO 9227:2017 a požadavků zákazníků
 • korozní odolnost v kondenzační komoře
 • korozní odolnost při cyklických zkouškách (střídání prostředí během zkoušky)

 CO SE POSUZUJE:

 • vzhled a změny povrchových úprav na výrobcích během a po zkoušce
 • odolnost nátěrů po zkoušce v kondenzační komoře
 • přilnavost po zkoušce řezným nástrojem (s jedním ostřím, s více ostřími)
 • po ukončení zkoušky se vždy pořizuje fotodokumentace

NORMY:

 • ČSN EN ISO 9227 Korozní zkoušky v umělých atmosférách. Zkoušky solnou mlhou
 • ČSN EN ISO 6270-2 Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vlhkosti – Část 2: Postup pro expozici zkušebních vzorků v prostředí kondenzace vody
 • ČSN EN ISO 2409 Nátěrové hmoty – Mřížková zkouška
 • příslušné předpisy dle požadavků zákazníků