Kominík – Revizní technik spalinových cest


Název semináře

Kominík – Revizní technik spalinových cest (36-024-H) dle zákona 179/2006 Sb.

Určeno

Fyzickým osobám, které jako osoby odborně způsobilé provádějí revize komínů a spalinových cest dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.

Výstup

Školení zakončené zkouškou s osvědčením o zkoušce

Obsah

  • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů komínů, kouřovodů a ventilačních průduchů
  • Prokázání znalostí předpisů a norem pro stavbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv
  • Posuzování návrhů na stavbu a rekonstrukci spalinových cest
  • Návrh a výpočet spalinové cesty
  • Provozní kontrola a zkoušení spalinových cest
  • Provádění tlakové a kouřové zkoušky komínů
  • Provedení výchozí revize

Cena

3-denní intenzivní kurz
2-denní zkouška

6 000 Kč + 21%DPH
6 000 Kč + 21%DPH

Kontakt

Simona Vaňousová