a

Jiří Malach
ředitel odštěpného závodu
v Jablonci nad Nisou

e-mail: tel.: mobil:

malach@szutest.cz
+420 483 348 121
+420 602 345 429

Ing. Marie Šolcová
zástupce ředitele
odštěpného závodu
v Jablonci nad Nisou

e-mail:
tel:
mobil:
 

solcova@szutest.cz
+420 483 348 151
+420 602 365 897 

a

Ing. Aleš Pleskot
vedoucí mechanické zkušebny
Jablonec nad Nisou

e-mail:
tel:
mobil:

pleskot@szutest.cz
+420 483 348 271
+420 602 123 190

Ivana Moravcová
odbor Certifikace výrobků
Jablonec nad Nisou,
Manažer kvality

e-mail:
tel:
mobil:

moravcova@szutest.cz
+420 483 348 131
+420 724 339 546

Hana Jakoubová
asistentka ředitele
odštěpného závodu

e-mail:
tel:
mobil:

jakoubova@szutest.cz
+420 483 348 288
+420 725 069 032