Ing. Stanislav Buchta  
Vedoucí oborové skupiny
kotlů na tuhá paliva (tuzemsko)

e-mail: tel.: mobil:

buchta@szutest.cz
+420 541 120 450
+420 724 368 668

Ing. Michal Havlů  
Vedoucí oborové skupiny
kotlů na tuhá paliva (zahraničí)

e-mail: tel.: mobil:

havlu@szutest.cz 
+420 541 120 452
+420 606 023 661KOTLE NA TUHÁ (PEVNÁ) PALIVA

Provádíme posuzování shody, certifikaci, testování a informativní zkoušky kotlů na tuhá (pevná) paliva. Jedná se o kotle s ruční i automatickou dodávkou paliva.

Nabízíme také konzultace související s příslušnými požadavky na konstrukci, dokumentaci a navazující legislativy kotlů.

 

Komplexní (balíčkové) služby

Výrobce (objednatel) může požádat o zcela komplexní posouzení a otestování daného výrobku, které spočívá v aplikování všech relevantních předpisů a norem nebo jen určité skupiny dle vlastní volby. Samozřejmostí je také posouzení a testování pouze vybraných vlastností výrobku.

Vývoj výrobků

Nabízíme i pronájem technického zázemí (včetně odborné obsluhy) pro možné potřeby vývoje výrobku či jeho části.

Maximální velikost kotle

Můžeme testovat kotle až do výkonu 1 MW v prostorách našich brněnských zkušeben, ale také kotle bez omezení výkonu mimo vlastní prostory s využitím mobilní měřící aparatury.

 

Rozsah zkoušek a posouzení (vybrané vlastnosti):

 • dokumentace
  (výkresy, technické návody, materiálové certifikáty, elektroschémata)
 • konstrukce
  (materiál, tloušťka, rozměry, vybavení, údržba, čištění)
 • funkce
  (výkonové parametry, emisní parametry, spotřeba elektrické energie, hydraulická ztráta, emise hluku)
 • bezpečnost
  (povrchové teploty, přetopení, nedostatek vzduchu, šíření plamene nebo kouře do násypky, těsnost, elektrická bezpečnost, elektromagnetická kompatibilita)
 • parametry ekodesignu
  (sezónní účinnost, sezónní emise)
 • třída energetické účinnosti
  (index energetické účinnosti EEI)

 

Časté problémy:

 • vysoká teplota dvířek kotle
 • nedostatečná izolace vnějších částí kotle
 • nevhodné umístění snímače bezpečnostního termostatu
 • absence bezpečnostního termostatu
 • nedostatečné mechanické krytí pohyblivých převodů
 • předimenzované podávání paliva, náchylnost k předávkování

 

Odborné kompetence SZÚ:

 

Legislativa (předpisy):

 • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. na vybrané stavební výrobky
 • Nařízení (EU) 305/2011 na stavební výrobky
 • Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. na strojní zařízení

(MD 2006/42/ES)

 • Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. na el. bezpečnost

(LVD 2014/35/EU)

 • Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. na elektromagnetickou kompatibilitu

(EMC 2014/30/EU)

 • Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. na tlaková zařízení

(PED 2014/68/EU)

 • Nařízení (EU) 2015/1189 na ekodesign kotlů na tuhá paliva
 • Nařízení (EU) 2015/1187 na energetické štítky kotlů na tuhá paliva

 

Standardy (normy):

 • EN 303-5 – Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW
 • EN 12809 - Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW
 • EN 15036-1 - Kotle pro ústřední vytápění - Zkušební předpisy pro měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného zdroji tepla - Část 1: Emise hluku šířené vzduchem ze zdrojů tepla
 • EN 15456 - Kotle pro ústřední vytápění - Spotřeba elektrické energie zdrojů tepla
 • EN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení
 • ČSN 07 0240 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle - Základní ustanovení