Ing. Petr Smolinský  
Vedoucí oborové skupiny
lokálních topidel na tuhá paliva

e-mail: tel.: mobil:

smolinsky@szutest.cz 
+420 541 120 414
+420 725 579 192


LOKÁLNÍ SPOTŘEBIČE NA TUHÁ PALIVA (kamna, krby, sporáky, ...)

Provádíme posuzování shody, certifikaci, testování a informativní zkoušky lokálních spotřebičů na tuhá paliva. Nabízíme také konzultace související s příslušnými požadavky na konstrukci, dokumentaci a navazující legislativy.

Komplexní (balíčkové) služby

Výrobce (objednatel) může požádat o zcela komplexní posouzení a otestování daného výrobku, které spočívá v aplikování všech relevantních předpisů a norem nebo jen určité skupiny dle vlastní volby. Samozřejmostí je také posouzení a testování pouze vybraných vlastností výrobku.

Vývoj výrobků

Nabízíme i pronájem technického zázemí (včetně odborné obsluhy) pro možné potřeby vývoje výrobku či jeho části.

Místo zkoušení

Lokální spotřebiče můžeme testovat v prostorách našich brněnských zkušeben, ale také mimo vlastní prostory s využitím mobilní měřící aparatury.

 

Rozsah zkoušek a posouzení (vybrané vlastnosti):

 • konstrukce
  (materiál, tloušťka, rozměry, vybavení, údržba, čištění)
 • funkce
  (výkonové parametry, emisní parametry, hydraulická ztráta, emise hluku)
 • bezpečnost
  (povrchové teploty, přetopení, šíření plamene nebo kouře do násypky, těsnost, elektrická bezpečnost, elektromagnetická kompatibilita)
 • dokumentace
  (výkresy, technické návody, materiálové certifikáty, popřípadě elektroschémata)
 • parametry ekodesignu
  (sezónní účinnost, sezónní emise)
 • třída energetické účinnosti
  (index energetické účinnosti EEI)
 • vyhodnocování národních emisních požadavků pro:
  Německo I.BImSchV-Stufe 2
  Rakousko - 15a B-VG
  Velká Británie - UK Clean Air Act 1993
  Dánsko - Příloha 1 k vyhlášce č. 46 z 22. 1. 2015 týkající se. Regulace znečišťování ovzduší ze spalovacích zařízení na pevná paliva nižší než 1 MW (1. a 2. etapa)
  Francie - Flamme verte
  Švýcarsko - LRV z 4. 6. 2015
  Itálie - D.M. n.186 DEL 07/11/2017
  a i další.

 

Odborné kompetence SZÚ:

 

Legislativa (předpisy):

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 305/2011 na stavební výrobky
 • Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. na strojní zařízení
  (MD 2006/42/ES)
 • Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. na el. bezpečnost
  (LVD 2014/35/EU)
 • Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. na elektromagnetickou kompatibilitu
  (EMC 2014/30/EU)
 • Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. na tlaková zařízení
  (PED 2014/68/EU)
 • Nařízení komise (EU) 2015/1185 na ekodesignlokálních topidel na tuhá paliva
 • Nařízení komise (EU) 2015/1186 na energetické štítky lokálních topidel na tuhá paliva

 

Standardy (normy):

 • EN 13240:2002/A2:2005 Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů – (kamna, krbová kamna)
 • EN 13229/A2:2005 Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - (krbové vložky)
 • EN 12815/A1:2005 Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva k vytápění obytných prostorů – (sporáky)
 • EN 15250:2007 Akumulační kamna na pevná paliva
 • EN 14785:2007 Kamna na pelety
 • EN 15821:2011 Saunová kamna na pevná paliva
 • EN 16510-1 Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva

 

 

Fotogalerie - krby...