Manipulační vozíky a bozp


Název školení

Odborný znalec bezpečnosti práce a prevence rizik v oblasti provozu MV - instruktor obsluhy manipulačních vozíků (IOMV)

Určeno

Pro osoby, které provádí základní, případně rozšiřující školení obsluh manipulačních vozíků. Provádí také opakovaná školení a přezkušování OMV bez účasti ZKOMV. Nevydává samostatně průkazy OMV.

Výstup

Na přípravné školení navazuje certifikační zkouška v rozsahu 1 den, výstupem je certifikát Instruktor obsluhy manipulačních vozíků.

Požadované vzdělání a praxe

 • ukončené ÚS/ÚSO netechnického směru – 5 let praxe v řízení MV
 • úplné středoškolské vzdělání technického směru – 3 roky praxe v řízení MV
 • ukončené vysokoškolské vzdělání – 1 rok praxe v řízení MV
 • výjimka ve vzdělání může být udělena vedoucím COP na základě řádně prokázané délky odborné praxe.

Obsah

 • Právní úprava BOZP
 • Pracoviště a pracovní prostředí
 • Ochrana zdraví při práci
 • Ergonomie
 • Formy a metody prevence rizik
 • Manipulační vozíky
 • Jednotná profesní příprava

Cena

14 000,- Kč / 10 dní přípravné školení (2x5) + DPH
  6 000,- Kč / 1 den zkouška + DPH
  4 000,- Kč / 1 den recertifikační zkouška + DPH
 

 

 

 

Kontakt

Simona Vaňousová

 

                               Název školení

Odborný znalec bezpečnosti práce a prevence rizik v oblasti provozu MV – Zkušební komisař obsluhy manipulačních vozíků (ZKOMV)

Určeno

Pro osoby, které mají minimálně 1 rok praxi ve funkci IOMV. Provádí přezkoušení OMV na základě podkladů dodaných IOMV, vydává průkazy OMV, může poskytovat všechny činnosti jako IOMV.

Výstup

Na přípravné školení navazuje certifikační zkouška v rozsahu 1 den,
výstupem je certifikát Zkušební komisař obsluhy motorových vozíků.

Požadované vzdělání a praxe

 • ukončené ÚS/ÚSO netechnického směru – 5 let praxe v řízení MV
 • úplné středoškolské vzdělání technického směru – 3 roky praxe v řízení MV
 • ukončené vysokoškolské vzdělání – 1 rok praxe v řízení MV

Obsah

 • Právní úprava
 • Pracoviště a pracovní prostředí
 • Ochrana zdraví při práci
 • ErgonomieddErgonomie
 • Manipulační vozíky
 • Formy a metody prevence rizik
 • Metodické pokyny
 • Prevence rizik

Cena

3 900,- Kč / 2 dny školení + DPH

7 000,- Kč / 1 den zkouška + DPH 

4 500,- Kč /1 den recertifikační zkouška + DPH

 Kontakt

 

Simona Vaňousová

 

                               Název školení

Kontrolní technik provádějící technické kontroly manipulačních vozíků (KTKMV)

Určeno

Pro pracovníky kontrolních míst pro technické kontroly manipulačních vozíků  dle ČSN 26 8805:2000.

Výstup

Certifikát

Cena

zkouška
opakovaná zkouška

 

 

Kontakt

 Ing. Pavel Štícha