Manipulační vozíky a bozp


Název školení

Odborný znalec bezpečnosti práce a prevence rizik - instruktor obsluhy (manipulačních) motorových vozíků (IOMV)

Určeno

Pro osoby, které školí obsluhy motorových vysokozdvižných vozíků.

Výstup

Na přípravné školení navazuje certifikační zkouška v rozsahu 1 den,
výstupem je certifikát Instruktor obsluhy motorových vozíků.

Obsah

 • Ergonomie
 • Motorové vozíky
 • Technické požadavky k zajištění BOZP
 • Lektorské dovednosti
 • Hygiena práce, pracovní lékařství
 • Právní úprava
 • Jednotná profesní příprava
 • Metodické pokyny
 • Prevence rizik

Cena

14 000,- Kč / 10 dní přípravné školení (2x5) + DPH
  6 000,- Kč / 1 den zkouška + DPH
  3 000,- Kč / 1 den recertifikační zkouška + DPH
 

 

 

 

Kontakt

 Ing. Radka Patloková

 

                               


PŘIHLÁŠKA - ŠKOLENÍ - Odborný znalec bezpečnosti práce a prevence rizik - instruktor obsluhy manipulačních vozíků (IOMV).doc (279.5 KB)

PŘIHLÁŠKA - ZKOUŠKA - Odborný znalec bezpečnosti práce a prevence rizik - instruktor obsluhy manipulačních vozíků (IOMV).doc (51.5 KB)


Název školení

Odborný znalec bezpečnosti práce a prevence rizik - zkušební komisař obsluhy (manipulačních) motorových vozíků (ZKOMV)

Určeno

Pro osoby, které provádí školenía zkoušky obsluhy motorových vysokozdvižných vozíků.

Výstup

Na přípravné školení navazuje certifikační zkouška v rozsahu 1 den,
výstupem je certifikát Zkušební komisař obsluhy motorových vozíků.

Obsah

 • Ergonomie
 • Motorové vozíky
 • Technické požadavky k zajištění BOZP
 • Lektorské dovednosti
 • Hygiena práce, pracovní lékařství
 • Právní úprava
 • Jednotná profesní příprava
 • Metodické pokyny
 • Prevence rizik

Cena

3 900,- Kč / 2 dny školení + DPH

6 000,- Kč / 1 den zkouška + DPH 

3 000,- Kč /1 den recertifikační zkouška + DPH

 Kontakt

 Ing. Radka Patloková

 

                               


PŘIHLÁŠKA - ŠKOLENÍ - Odborný znalec bezpečnosti práce a prevence rizik – zkušební komisař obsluhy manipulačních vozíků (ZKOMV).doc (280 KB)

PŘIHLÁŠKA - ZKOUŠKA - Odborný znalec bezpečnosti práce a prevence rizik – zkušební komisař obsluhy manipulačních vozíků (ZKOMV).doc (50.5 KB)                           


Název školení

Kontrolní technik provádějící technické kontroly manipulačních vozíků (KTKMV)

Určeno

Pro pracovníky kontrolních míst pro technické kontroly manipulačních vozíků  dle ČSN 26 8805:2000.

Výstup

Certifikát

Cena

zkouška
opakovaná zkouška

 

 

Kontakt

 Ing. Pavel Štícha