Ing. Mario Jankola
Vedoucí oborové skupiny
tepelná čerpadla a chladicí zařízení
část 007, 010

e-mail: tel: mobil:

jankola@szutest.cz
+420 541 120 413
+420 739 036 837

Ing. Michal Havlů
Vedoucí oborové skupiny
kotlů na tuhá paliva (zahraničí)
část 008, 010

e-mail: tel.: mobil:

havlu@szutest.cz
+420 541 120 452
+420 606 023 661

Strojírenský zkušební ústav - akreditovaná laboratoř v certifikačním systému MCS PRO ČÁST 007, 008 A 010.

MCS je známkou kvality v regionu Velké Británie. Dokládá splnění požadavků pro daný sortiment výrobků dle definovaných předpisů a norem..

 

O MCS

Systém certifikace MCS je odvětvovým a mezinárodně uznávaným systémem zabezpečení kvality a splnění definovaných požadavků na výrobky za podpory britského ministerstva pro energetiku a změnu klimatu (DECC). MCS je systém vycházející z normy BS EN ISO/IEC 17065:2012 a byl zaveden v roce 2008.

MCS certifikuje výrobky používané k výrobě elektrické energie (se jmenovitým výkonem do 50kW) a tepla z obnovitelných zdrojů (se jmenovitým výkonem do 45kW).

Technologie zahrnuté v MCS:

  • Výrobky spalující tuhá paliva z biomasy (teplovodní kotle na tuhá paliva, teplovodní krby a krbové vložky, teplovodní kuchyňské sporáky)
  • Tepelná čerpadla (zem-voda, voda-voda, vzduch-voda, zem-vzduch)
  • Vodní a větrné turbíny
  • Kogenerační jednotky pro výrobu elektrické a tepelné energie
  • Solární a fotovoltaické systémy
  • Solární fotovoltaické technologie

Certifikační systém MCS je úzce propojen na systém vládních dotačních programů daného regionu.

SZÚ a MCS

SZÚ je certifikačním místem pro skupiny výrobků a požadavků na ně, dle MCS část 007, 008 a 010.

Tepelná čerpadla (MCS část 007); do 45kW nominálního tepelného výkonu

  • (zem-voda, voda-voda, vzduch-voda, zem-vzduch)

Výrobky spalující tuhá paliva z biomasy (MCS část 008); do 45kW nominálního tepelného výkonu

  • teplovodní kotle na tuhá paliva, teplovodní krby a krbové vložky, teplovodní kuchyňské sporáky

Audit řízení výroby podniku FPC (MCS část 010)

  • řízení a kvalita výrobního procesu