Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Montážní pracovník plynových zařízení (PZ 002)

Školení Montážní pracovník plynových zařízení (PZ 002) je přípravné školení pro zkoušku na TIČR. Školení je dvoudenní.

Školení bude realizováno při naplnění minimálním počtem účastníků.

Určeno pro

Osoby, které chtějí získat odbornou způsobilost pro činnosti související s výkonem funkce montážní pracovník plynových zařízení. Podmínkou je vyučení v technickém oboru a 1 rok praxe.

Výstup

Uchazeč obdrží osvědčení o absolvování školení. Na přípravné školení navazuje zkouška u Technické inspekce České republiky (TIČR), kterou si uchazeč zajišťuje individuálně.

Obsah:

Obsahem dvoudenního školení je:

Obecná legislativa

f1 - domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí

f2 - průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí

g1 - spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva

g2 - kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva

Cena

5 000,- Kč / 2 dny + DPH

Aktuální termíny školení a zkoušek

Typ

Místo