Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Konzultace k recertifikační zkoušce IOMV a ZKOMV

Jedná se o opakování - přípravu na recertifikaci instruktora, nebo zkušebního komisaře manipulačních vozků.

Obsah

- technická část

- bezpečnost práce

- cvičný test

Konzultace je jednodenní, krátce před plánovanou zkouškou.

Cena

2500,- Kč bez DPH / 1 den