Název školení

Revizní technik v oboru plynových zařízení (PZ 001)

Určeno

Pro osoby, které chtějí získat odbornou způsobilost pro činnosti související s výkonem funkce revizního technika plynových zařízení, nebo si stávající způsobilost rozšířit. Školení je zaměřeno na orientaci v právních předpisech, technických normách a normativech před ověřením odborné způsobilosti zkouškami na TIČR .

Výstup

Na přípravné školení navazuje zkouška u Technické inspekce České republiky (TIČR), kterou si uchazeč zajišťuje individuálně.

Obsah

1.- 3. den - všeobecné informace (legislativa, f1 (domovní plynovody na pevná paliva, kromě propanu butanu a jejich směsí), g1 (spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva), g2 (kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva), f2 (průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí), g3 (pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva), případy a příklady.

Cena

4 800,-Kč / 3 dny + DPH
1 600,- Kč / 4.variabilní den / os. + DPH

Kontakt

Ing. Radka Patloková

 

Název školení

Montážní pracovník plynových zařízení (PZ 002)

Určeno

Osobám, které chtějí získat odbornou způsobilost pro činnosti související s výkonem funkce montážní pracovník plynových zařízení před ověřením odborné způsobilosti zkouškami na TIČR.

Výstup

Na přípravné školení navazuje zkouška u Technické inspekce České republiky (TIČR), kterou si uchazeč zajišťuje individuálně.

Obsah

Odborná část je orientována podle požadovaného zaměření (rozsahu) činností uchazečů školení.

Cena

 4 800,-Kč / 3 dny + DPH

Kontakt

Ing. Radka Patloková

Přihláška - revizní technik/montážní pracovník v oboru plynových zařízení.doc (230.5 KB) 

Plynová zařízení - ZKOUŠKY na slovensku - SZU Slovensko

V oboru plynových zařízení Vám SZU SLOVENSKO nabízí následující zkoušky:

  • Revizní technik v oboru zdvihacích zařízení
  • Obsluha zdvihacích zařízení
  • Montážní (opravárenský) pracovník zdvíhacích zařízení

Výstupem každé zkoušky je osvědčení o zkoušce.
Cena se u zkoušek stanovuje individuálně, dle požadovaného rozsahu klientem.

Kontakt:

Ing. Dominik Mašin
SZU Nitra
masin@szutest.cz
+421 904 330 210