Kurzy - Posuzování shody podle zákona 22/1997 Sb.

Simona Vaňousová

e-mail: tel.: 

simona.vanousova@szutest.cz
+420 541 120 359

Kurzy jsou prováděny pod záštitou AAAO


Název školení

1. Základní kurz pro odborné pracovníky autorizovaných a notifikovaných osob
(AAAO-000)

Určeno

Pro odborné pracovníky AO/NO

Výstup

Osvědčení o absolvování kurzu

Obsah

 • Ochrana oprávněného zájmu a volný pohyb výrobků v EU a v ČR
 • Právní úprava posuzování shody, normalizace, metrologie, akreditace a dozoru nad trhem v EU a v ČR
 • Principy vývoje a výroby bezpečného výrobku a posouzení jeho shody
 • Pracovní techniky při posuzování shody

Název školení

2. Kurz AAAO pro odborné pracovníky AO/NO s delší praxí
(AAAO-001)

Určeno

Pro odborné pracovníky AO/NO s delší praxí – oživení znalostí

Výstup

Osvědčení o absolvování kurzu

Stručný obsah:
(podrobně ZDE)

 • Ochrana oprávněného zájmu a volný pohyb výrobků v EU a v ČR
 • Systémová úprava posuzování shody, normalizace, metrologie, a dozoru nad trhem v EU a v ČR
 • Vývoj a výroba bezpečného výrobku, posouzení jeho shody
 • Subjekty posuzování shody stanovených výrobků
 • Předepsané způsoby posuzování shody stanovených výrobků
 • Vybrané techniky při posuzování shody
 • Akreditace z pohledu AO/NO po NLF
 • Způsobilost pracovníků AO/NO

Podrobný obsah
kurzu AAAO-001

Ochrana oprávněného zájmu a volný pohyb výrobků v EU a v ČR

 • Úvod, terminologie
 • Ochrana spotřebitele
 • Odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku
 • Obecná bezpečnost výrobku
 • Oprávněný zájem a posuzování shody stanovených výrobků
 • Volný pohyb výrobků, N 764/2008/ES
 • Dobrovolné certifikační systémy
 • Dobrovolné prohlašování shody

Systémová úprava posuzování shody, normalizace, metrologie, a dozoru nad trhem v EU a v ČR

 • Úvod, terminologie, vztahy k posuzování shody
 • Uvedení výrobku na trh
 • Posuzování shody
 • Normalizace
 • Metrologie
 • Dozor nad trhem

Vývoj a výroba bezpečného výrobku, posouzení jeho shody

 • Úvod, terminologie, vztahy k posuzování shody
 • Příprava a realizace vývoje
 • Předvýrobní etapy, posuzování shody
 • Výroba a expedice
 • Užití výrobku a zpětné vazby

Subjekty posuzování shody stanovených výrobků

 • Požadavky a povinnosti ze zákona č. 22/1997 Sb. (akt)
 • Požadavky a povinnosti referenční z R 768/2008/ ES
 • Požadavky z akreditačních norem

Předepsané způsoby posuzování shody stanovených výrobků

 • Postupy ze zákona č. 22/1997 Sb. (akt
 • Moduly referenční z R 768/2008/ EU

Vybrané techniky při posuzování shody

 • Obecné principy posuzování shody
 • Postup posouzení shody s předpisem
 • Použití technických norem k posuzování shody
 • Měření a zkoušky, vyhodnocování výsledků
 • Použití cizích výsledků do výstupů AO/NO
 • Posuzování shody a QMS

Akreditace z pohledu AO/NO po NLF

 • Uspořádání z N 765/2008 EU
 • Uspořádání ze zákona č. 22/1997 Sb. (akt)
 • Akreditační požadavky/MPA
 • Akreditace a podmínky autorizace/notifikace
 • Národní akreditační orgán ČR, zainteresované strany

Způsobilost pracovníků AO/NO

 • Požadavky ze zákona č. 22/1997 Sb. (akt)
 • Požadavky referenční z R 768/2008 EU
 • Požadavky z akreditačních norem