a

Bc. Petr Kuběna
vedoucí zkušebny mechanických zařízení

e-mail: tel.: mobil:

kubena@szutest.cz
+420 541 120 842
+420 724 091 601

požární ochrana


Název školení

Servisní technik hasicích přístrojů (PO 001)

Určeno

Pro osoby, které chtějí získat odbornou způsobilost pro kontroly přenosných hasících přístrojů.

Výstup

Osvědčení o absolvování školení.

Obsah

  • Zákonné a normativní požadavky na PHP
  • Konstrukce PHP
  • Kontroly a servis PHP
  • Praktické ukázky kontroly
  • Legislativa vztahující se k PHP

Rozsah

32h (4 dny)

 

Cena

15 200 Kč + 21%DPH

 

Kontakt

Bc. Petr Kuběna

 


Název školení

Servisní technik zařízení pro zásobování požární vodou (PO 002)

Určeno

Pro osoby, které chtějí získat odbornou způsobilost pro kontroly přenosných hasících přístrojů.

Výstup

Osvědčení o absolvování školení

Obsah

  • Zákonné a normativní požadavky na ZZPV (zařízení pro zásobování požární vodou)
  • Kontroly a servis ZZPV
  • Praktické ukázky kontroly
  • Legislativa vztahující se k ZZPV

Rozsah

8 h (1 den)

 

Cena

základní školení
opakované školení

4 400 Kč + 21%DPH
3 280 Kč + 21%DPH

Kontakt

Bc. Petr Kuběna