Ivoš Kočka
inspektor plynových zařízení

e-mail: tel: mobil:

kocka@szutest.cz
+420 541 120 354
+420 725 030 084

přepravitelná tlaková zařízení

Inspekční orgán provádí posuzování shody s požadavky směrnice 2010/35/ES (nařízení vlády č. 208/2011 Sb.) s přihlédnutím ke kapitole 6.2 dohod ADR/RID u přepravitelných tlakových zařízení – svazků lahví a nádob na plyny třídy 2.

Rozsah činností inspekčního orgánu při tomto posuzování shody:

  • schválení konstrukčního typu;
  • dohled nad výrobou;
  • první inspekce a zkoušky;
  • periodické inspekce a mimořádné kontroly;
  • schválení vlastní inspekční služby žadatele;
  • dohled nad inspekční službou žadatele;
  • nové posouzení shody (přehodnocení shody)