Jiří Malík
inspektor prostředků
lidové zábavy

e-mail: tel: mobil:

 

 malik@szutest.cz
+420 541 120 350
+420 702 235 785Rozsah činnosti

Prostředky lidové zábavy

SZÚ, s.p. prostřednictvím technické inspekce nabízí tyto služby pro oblast Prostředky lidové zábavy (PLZ):

 • posouzení PLZ dle NV č. 173/97 Sb. jako autorizovaná osoba AO 202
 • provádění důkladných nezávislých prohlídek PLZ dle ČSN EN 13814
 • posouzení technické dokumentace k PLZ
 • kontrola technického stavu PLZ

 

Legislativa

 • NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody v platném znění
 • Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb., v platném znění poř. č. 2 - prostředky lidové zábavy (zařízení s pohyblivými stanovišti osob, zařízení s omezeně řízeným pohybem osob, zařízení dětských hřišť, zařízení s možností pádu z výšky více než 40 cm, zařízení s možností zvýšené psychické zátěže)
 • ČSN EN 13814 Prostředky lidové zábavy pro slavnosti a lunaparky – Bezpečnost
 • ČSN EN 13782 Prostředky lidové zábavy - Stany - Bezpečnost
 • ČSN EN 1176-1 Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky
  a zkušební metody
 • ČSN EN 1176-2 Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky
 • ČSN EN 1176-3 Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky
 • ČSN EN 1176-4 Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky
 • ČSN EN 1176-5 Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče
 • ČSN EN 1176-6 Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky
 • ČSN EN 1176-7 Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu
  a provoz
 • ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu