ŘECKO
Ve spolupráci s řeckým partnerem Novitas AD poskytujeme našim zákazníkům základní i specifické informace o nezbytných postupech při certifikaci a dovozu výrobků do Řecka a jejich umísťování na místním trhu.