Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Řetězové pily - Preventista rizik spojených s obsluhou řetězové pily

Obsah kurzu vychází z tematických okruhů, které jsou podle příslušných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, zejména pak nařízení vlády č.339/2017 Sb., předmětem certifikační zkoušky podle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik spojených s obsluhou řetězové pily.

Kurz má konzultační charakter.

Určeno pro

Osoby, které jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik podle zákona č.309/2006 Sb., ve znění p.p. a chtějí si účastí v kurzu prohloubit znalosti a dovednosti na úseku prevence rizik spojených s obsluhou řetězové pily.

Výstup

Osvědčení preventivy rizik při obsluze řetězové pily a potvrzení o absolvování kurzu.

Obsah

Možný termín a další informace na dotaz.

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Simona Vaňousová

Simona Vaňousová

školení

vanousova@szutest.cz
+420 541 120 359