PREVENTISTA RIZIK SPOJENÝCH S OBSLUHOU ŘETĚZOVÉ PILY


Název semináře

Preventista rizik spojených s obsluhou řetězové pily

Obsah kurzu vychází z tematických okruhů, které jsou podle příslušných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, zejména pak nařízení vlády č.339/2017 Sb., předmětem certifikační zkoušky podle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik spojených s obsluhou řetězové pily.
Kurz má konzultační charakter.

Určeno

Kurz je určen pro osoby, které jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik podle zákona č.309/2006 Sb., ve znění p.p. a chtějí si účastí v kurzu prohloubit znalosti a dovednosti na úseku prevence rizik spojených s obsluhou řetězové pily.

Výstup

Osvědčení preventivy rizik při obsluze řetězové pily a potvrzení o absolvování kurzu.

Obsah

Podrobný obsah najdete v přiloženém PDF

  • právní předpisy
  • konstrukce řetězových pil
  • BOZP
  • technický stav
  • první pomoc

Cena

1 500 Kč + 21%DPH

Kontakt

Simona Vaňousová


Nechte toto pole prázdné

Formulář pro přihlášení

Termín* 
Příjmení* 
Jméno* 
Telefon* 
E-mail* 
Firma* 
Adresa* 
IČ* 
DIČ*