Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Revizní technik v oboru plynových zařízení (PZ 001)

Školení Revizní technik v oboru plynových zařízení (PZ 001) je přípravné školení pro zkoušku na TIČR. Školení je dvoudenní.

Určeno pro

Osoby, které chtějí získat odbornou způsobilost pro činnosti související s výkonem funkce revizního technika plynových zařízení, nebo si stávající způsobilost rozšířit. Podmínkou je technické vzdělání s maturitou a 3 roky praxe.

Výstup

Uchazeč obdrží osvědčení o absolvování školení. Na přípravné školení navazuje zkouška u Technické inspekce České republiky (TIČR), kterou si uchazeč zajišťuje individuálně.

Obsah

Obsahem dvoudenního kurzu je:

Obecná legislativa

f1 - domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí

f2 - průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí

g1 - spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva

g2 - kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva

Cena

4 000,- Kč / 2 dny + DPH

Aktuální termíny školení a zkoušek

Typ

Místo