Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Revizní technik v oboru tlakových zařízení (TZ 001)

Školení Revizní technik v oboru tlakových zařízení (TZ 001) je přípravné školení pro zkoušku na TIČR. Školení je dvoudenní.

Školení bude realizováno při naplnění minimálním počtem účastníků.

Určeno pro

Osoby, které chtějí získat odbornou způsobilost pro činnosti související s výkonem funkce revizního technika tlakových zařízení, nebo si stávající způsobilost rozšířit. Podmínkou je strojní/technické vzdělání s maturitou nebo VŠ a k tomu odpovídající praxe.

Výstup

Uchazeč obdrží osvědčení o absolvování školení. Na přípravné školení navazuje zkouška u Technické inspekce České republiky (TIČR), kterou si uchazeč zajišťuje individuálně.

Obsah

Obsahem dvoudenního školení je:

Obecná legislativa

NA -  Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 103

NB - Ostatní tlakové nádoby (tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem do 0,2 MPa včetně, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu nižší nebo rovnu 103)

Pokud máte zájem o rozšíření základního kurzu o další oblast, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo emailem.

Cena

5 000,- Kč/2 dny (+DPH)

Aktuální termíny školení a zkoušek

Typ

Místo