Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Revizní technik v oboru tlakových zařízení (TZ 001)

Školení Revizní technik v oboru tlakových zařízení (TZ 001) je přípravné školení pro zkoušku na TIČR. Školení je dvoudenní.

Určeno pro

Osoby, které chtějí získat odbornou způsobilost pro činnosti související s výkonem funkce revizního technika tlakových zařízení, nebo si stávající způsobilost rozšířit. Podmínkou je strojní vzdělání s maturitou nebo VŠ a k tomu odpovídající praxe.

Výstup

Uchazeč obdrží osvědčení o absolvování školení. Na přípravné školení navazuje zkouška u Technické inspekce České republiky (TIČR), kterou si uchazeč zajišťuje individuálně.

Obsah

Obsahem dvoudenního školení je:

Obecná legislativa

NA -  Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 103

NB - Ostatní tlakové nádoby (tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem do 0,2 MPa včetně, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu nižší nebo rovnu 103)

Pokud máte zájem o rozšíření základního kurzu o další oblast, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo emailem.

Cena

4 000,- Kč/2 dny (+DPH)

Aktuální termíny školení a zkoušek

Typ

Místo