„Zákazníci využívající služeb zkušebny spotřebního zboží jsou mimo jiné tyto společnosti:“