stavební stroje


Název školení

Odborný výcvik osob pro obsluhy stavebních a zemních strojů (SZS 001)

Určeno

Pro osoby, které obsluhují stavební a zemní stroje.

Výstup

Školení je zakončené praktickou zkouškou, na jejímž základě je vydán strojnický průkaz.

Obsah

  • Obecná technická teorie
  • Technologie a provádění prací
  • Konstrukce strojů
  • Provoz a údržba strojů
  • Bezpečnost a zdraví při práci
  • Životní prostředí
  • Právní úprava
  • Praktická výuka u stroje

Cena

5 000 Kč + 21%DPH

 

 Kontakt

Simona Vaňousová