Systémy managementu

Přehled kurzů:


Nová norma ČSN EN ISO 9001:2016, požadavky, změny (SM-006)
Interní auditor QMS (ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 19011) - základní kurz (SM-001-N)
Udržování způsobilosti interních auditorů QMS (ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 19011)(SM-001.1-N)
Rozšíření kvalifikace interních auditorů na EMS (ČSN EN ISO 14001)(SM-002)
Rozšíření kvalifikace interních auditorů na OHSAS (ČSN OHSAS 18001)(SM-003)Rozšíření a udržování kvalifikace 
Interní auditor pro zdravotnické prostředky (ČSN EN ISO 13485:2016) základní kurz (ZP-002)
Nová norma ČSN EN ISO 13485:2016, požadavky a změny, zdravotnické prostředky (ZP-001)

Aktuálně vypsané termíny najdete ZDE

 


Název školení

Nová norma ČSN EN ISO 9001:2016, požadavky, změny(SM-006)

Určeno

Interním auditorům, manažerům procesů, představitelům vedení

Výstup

Osvědčení o absolvování školení

Časový rozsah
Cena
Kontakt

5 hodin (po 45-ti minutách)
2 500 Kč + 21%DPH ( studijní materiály v ceně)
Ing. František Kopečný


Název školení

Interní auditor QMS (ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 19011)
základní kurz (SM-001-N)

Určeno

Pracovníkům, kteří se zabývají nebo budou zabývat interními audity

Výstup

Osvědčení o absolvování školení

Obsah

 • Procesní přístup
 • QMS – ČSN EN ISO 9001:2016
 • Neshody
 • Interní audit (ČSN EN ISO 19011)
 • Průběh auditu (ČSN EN ISO 19011)
 • Simulovaný audit
  Posluchači si probíranou látku v průběhu školení procvičí a na závěr zpracují jednoduchou práci. Znalosti budou ověřeny testem.

Časový rozsah
Cena
Kontakt

2 dny
4 500 Kč + 21%DPH ( studijní materiály v ceně)
Ing. František KopečnýNázev školení

Udržování způsobilosti interních auditorů QMS (ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 19011) (SM-001.1-N)

Určeno

Určeno pro držitele Osvědčení od SZÚ „Interní auditor QMS“.

Výstup

Osvědčení o absolvování školení

Obsah

 • Procesní přístup
 • Vybraná ustanovení systémových norem
 • Pravidla auditování (ČSN EN ISO 19011)
 • Analýza procesu auditování
 • Workshopy

Časový rozsah
Cena
Kontakt

8 hodin
2 500 Kč + 21%DPH ( studijní materiály v ceně)
Ing. František Kopečný


Název školení

Rozšíření kvalifikace interních auditorů na EMS (ČSN EN ISO 14001) (SM-002)

Určeno

Kurz navazuje na základní kurz pro interní auditory QMS pořádaném SZÚ. Určeno osobám, které se ve firmě věnují internímu auditu pro zdokonalení firemních procesů, snížení rizik a zlepšení způsobu hodnocení v oblasti environmentálního managementu.

Výstup

Osvědčení o absolvování školení

Obsah

 • Vybraná ustanovení normy ČSN EN ISO 14001
 • Základní přehled legislativy
 • Neshody
 • Případová studie
  Posluchači si probíranou látku v průběhu školení procvičí a na závěr zpracují jednoduchou práci. Znalosti budou ověřeny testem.

Časový rozsah
Cena
Kontakt

8 hodin
2 500 Kč + 21%DPH ( studijní materiály v ceně)
Ing. František Kopečný


Název školení

Rozšíření kvalifikace interních auditorů na OHSAS (ČSN OHSAS 18001)(SM-003)

Určeno

Kurz navazuje na základní kurz pro interní auditory QMS pořádaném SZÚ. Určeno osobám, které se ve firmě věnují internímu auditu pro zdokonalení firemních procesů, snížení rizik a zlepšení způsobu hodnocení v oblasti bezpečnosti práce.

Výstup

Osvědčení o absolvování školení

Obsah

 • Vybraná ustanovení normy ČSN 18001
 • Základní přehled legislativy
 • Neshody
 • Případová studie
  Posluchači si probíranou látku v průběhu školení procvičí a na závěr zpracují jednoduchou práci. Znalosti budou ověřeny testem.

Časový rozsah
Cena
Kontakt

8 hodin
2 500 Kč + 21%DPH ( studijní materiály v ceně)
Ing. František Kopečný


Název školení

Nová norma ČSN EN ISO 13485:2016, požadavky a změny, zdravotnické prostředky (ZP-001)

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s požadavky revidované normy ČSN EN ISO 13485:2016 a její aplikace v praxi. Návazně na tento kurz je možno absolvovat školení interních auditorů podle normy CSN EN ISO 19011 se zaměřením na oblast požadavků normy ČSN EN ISO 13485:2016.

Určeno

Kurz je určen pro manažery a interní auditory, kteří mají základní znalosti v oblasti požadavků systémů managementu kvality (ISO 9001 a ISO 13485) a chtějí si je rozšířit o požadavky novelizované normy. Kurz je také určen jako vstupní pro interní auditory.

Výstup

Osvědčení o absolvování školení

Obsah

 • základní přehled legislativy
 • vybraná ustanovení normy ČSN EN ISO 13485
 • ověření znalostí testem

Časový rozsah
Cena
Kontakt

1 den 
2 500 Kč + 21% DPH V ceně je zahrnuto: studijní materiály, občerstvení

Kontakt

Ing. Václav Pokorný


Název školení

Interní auditor pro zdravotnické prostředky (ČSN EN ISO 13485:2016) základní kurz (ZP-002)

 

Kurz navazuje na základní kurz (ZP 001) pořádaný SZÚ a rozšiřuje poznatky do oblasti interních auditů. Kurz je určen osobám, které se ve firmě věnují internímu auditu pro zdokonalení firemních procesů, snížení rizik a zlepšení způsobu hodnocení v oblasti zdravotnických prostředků. Kurz (ZP-002) lze objednat pouze po absolvování kurzu (SM-001).

Výstup

Osvědčení o absolvování školení

Obsah - první den

 • V rozsahu ZP-001 

Obsah - druhý den
 • požadavky normy ČSN EN ISO 19011: 2011 (Směrnice pro auditování systému managementu)
 • zaměření interního auditu na normu ČSN EN ISO 13485:2016, naplánovat a připravit se na provedení interního auditu systému managementu  
 • klasifikace neshod
 • případová studie
 • posluchači si probíranou látku v průběhu školení procvičí a na závěr zpracují jednoduchou práci. Znalosti budou ověřeny testem
 •  

Časový rozsah
Cena
Kontakt

8 + 6 hodin
4 500 Kč + 21% DPH studijní materiály v ceně

Kontakt

Ing. Václav Pokorný

Poznámka: V případě většího počtu zájemců je možné provést školení přímo ve firmě.