Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

SZU Colombia

SZÚ rozšířilo svoji působnost i do Latinské Ameriky, kde působíme od roku 2015. Spolu se SZU Kolumbie, naším přímým zastoupením, tak nabízíme výrobcům a exportérům z Latinské Ameriky kompletní rozsah služeb v rámci zkoušení, inspekce, certifikace a posuzování shody. Své služby poskytujeme nejen pro evropský trh, ale i pro další trhy v návaznosti na naše kompetence platných i v jiných částech světa.

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Luis Alberto Roa

Luis Alberto Roa

Representante Comercial
Organismo Notificado 1015
SZU Colombia

roa@szucolombia.co
+57 315 2341851