OZ Jablonec nad Nisou

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
odštěpný závod 2
Tovární 89/5, 466 01 Jablonec n.N.
Česká republika
tel.: +420 483 348 111
fax: +420 483 710 768
e-mail: info@szutest.cz
web: //www.szutest.cz

   Kontakty   


Pobočka Strojírenského zkušebního ústavu v Jablonci nad Nisou nabízí svým zákazníkům své služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, posuzování shody a školení.

Posuzování shody

 Popis   Nařízení Evropského parlamentu a Rady
 stavební výrobky (CPR) Regulation (EU) No 305/2011
 osobní ochranné prostředky (PPE) Regulation (EU) No 2016/425
     
Popis nařízení vlády směrnice EU
elektrická zařízení nízkého napětí (LVD) 118/2016 Sb. (2014/35/EU)
přepravitelná tlaková zařízení (TPED) 208/2011 Sb. (2010/35/EU)
jednoduché tlakové nádoby (SPVD) 119/2016 Sb. (2014/29/EU)
strojní zařízení (MD) 176/2008 Sb. (2006/42/ES)
výtahy (LIFTS) 122/2016 Sb. (2014/33/EU)
hračky (TOYS) 86/2011 Sb. (2009/48/ES)
výrobky z hlediska emisí hluku (NED) 9/2002 Sb. (2000/14/ES)
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,
přístrojů a nářadí
378/2001 Sb. (89/655/EHS)
vybrané stavební výrobky 163/2002 Sb.
vybrané výrobky 173/1997 Sb.
   
 Popis  zákon vyhláška
 mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření  18/1997 Sb. (309/2005)

certifikace do zahraničí

Mezinárodní certifikáty

 • UIAA (Mezinárodní alpinistická federace)
 • DVGW
 • CCC
 • MCS - Systém certifikace pro mikrovýrobu je systémem zabezpečování kvality (Velká Británie, Severní Irsko, ostrov Man)

Ostatní odborné služby

Materiálové zkoušky

 • tahem (R p 0,2; R m; A)
 • pěchováním (tlakem)
 • rázem v ohybu (při + 200 °C, - 70 °C)
 • ohybem
 • pevnosti
 • tvrdosti (Vickers, Rockwell, Brinell)
 • ultrazvuková defektoskopie materiálů a svarů (level 2 podle EN 473)
 • vizuální defektoskopie svarů (podle EN 970)
 • lámavosti
 • korozní odolnosti
 • trvanlivosti
 • povrchových úprav
 • (tloušťky, přilnavosti ap.)
 • krutu do 500 Nm
 • zkoušky pro inspekční certifikáty 3.1 na kovové materiály
 • postupové zkoušky svářečů (kompletní)
 • určení charakteristiky pružin

Rozbory

 • metalografické včetně fotodokumentace
 • spektrální analýza složení kovových materiálů

Měření

Zkoušení a ověřování, certifikace nestanovených výrobků

Kalibrační služby

 • Kalibrace délkových pracovních měřidel, posuvek, mikrometrů, úchylkoměrů, hladkých kalibrů, úhelníků, spároměrek, ocelových měřítek, svinovacích metrů
 • Kalibrace tlakoměrů