„Mezi zákazníky využívající služeb našich zkušebních laboratoří pro tepelná a ekologická zařízení patří firmy vyrábějící kotle, lokální topidla, tepelná čerpadla, vzduchotechniku a mnohé další.“