a

Milan Ludvík
vedoucí odboru Tlaková zařízení + svařování a defektoskopie

e-mail:
tel:
mobil:

 ludvik@szutest.cz
+420 541 120 354
+420 602 570 376

tlaková a plynová zařízení

Obor tlakových a plynových zařízení poskytuje služby v oblasti posuzování shody nových a rekonstruovaných tlakových zařízení v rozsahu stanoveném Směrnicí evropského Parlamentu a Rady 2014/68/EU (NV č. 219/2016 Sb. v platném znění). Dále poskytuje na území České republiky a v zahraničí služby jako akreditovaný inspekční orgán typu A u nových i provozovaných tlakových zařízení a u nových plynových zařízení.

Působnost:

  • Provedení odborných technických služeb v procesu posuzování shody

  • Provedení odborných technických služeb v oboru nedestruktivního zkoušení a oboru svařování

  • Prověřování technické způsobilosti firem, technických zařízení a obsluhy zařízení