a

Milan Ludvík
vedoucí odboru Tlaková zařízení + svařování a defektoskopie

e-mail:
tel:
mobil:

 ludvik@szutest.cz
+420 541 120 354
+420 602 570 376

a

Ing. Vladimír Jílek
vedoucí odboru Plynová zařízení

e-mail:
tel:
mobil:

 jilek@szutest.cz
+ 420 541 120 357
+ 420 602 170 655

tlaková a plynová zařízení

Obor tlakových zařízení zajišťuje spolu s výrobci posuzování shody nových a rekonstruovaných tlakových zařízení v rozsahu stanoveném Směrnicí evropského Parlamentu a Rady 2014/68/EU ( NV č. 219/2016 Sb. v pl. znění).
Zajišťuje činnosti jako akreditovaný orgán pro Inspekční činnost orgánu typu A u nových i provozovaných technický a na vyhrazených tlakových zařízení na území České republiky a Slovenska.

  • Provedení odborných technických služeb v procesu posuzování shody
  • Provedení odborných technických služeb v oboru nedestruktivního zkoušení a oboru svařování
  • Prověřování technické způsobilosti firem, technických zařízení a obsluhy zařízení

U tlakových zařízení dle Nař. vlády č. 219/2016 Sb. v platném znění (Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/68/EU) provádíme posuzování shody u zařízení kategorií II -IV Inspekční orgán provádí inspekce na tlakových zařízení jako třetí nezávislá strana Inspekční orgán provádí inspekce na plynových zařízení jako třetí nezávislá strana dle vyhl. 21/1979 Sb. v platném znění.