Rozsah činnosti

tlaková zařízení - přípravné kurzy

Název školení

 Revizní technik v oboru tlakových zařízení (TZ 001)

Určeno

Pro osoby, které chtějí získat odbornou způsobilost pro činnosti související s výkonem funkce revizního technika tlakových zařízení, nebo si stávající způsobilost rozšířit. Školení je zaměřeno na orientaci v právních předpisech, technických normách a normativech před ověřením odborné způsobilosti zkouškami na TIČR.

Školení je zajišťováno pro uchazeče revizních techniků provozovaných tlakových zařízení v rozsahu

  • parní kotle 1., 2., 3. a 4. třídy
  • horkovodní kotle 2., 3. a 4. třídy
  • nádoby skupiny A a B
  • kovové tlakové nádoby k dopravě plynu

Výstup

Na přípravné školení navazuje zkouška u Technické inspekce České republiky (TIČR), kterou si uchazeč zajišťuje individuálně.

Obsah

1.-3. den - všeobecné informace a výroba, parní a horkovodní kotle 2., 3. a 4. třídy, norma 690012 a další legislativa, kovové tlakové nádoby k dopravě plynu

Cena

4 800,- Kč/3 dny (+DPH)
1 600,- kč/4. variabilní den/os (+DPH) 
 

Kontakt

Simona Vaňousová


Název školení

 Zkušební  technik v oboru tlakových zařízení (TZ 002)

Určeno

Pro osoby, které chtějí získat odbornou způsobilost pro činnosti související s výkonem funkce zkušebního technika tlakových zařízení, nebo si stávající způsobilost rozšířit. Školení je zaměřeno na orientaci v právních předpisech, technických normách a normativech před ověřením odborné způsobilosti zkouškami na TIČR. 

Výstup

Na přípravné školení navazuje zkouška u Technické inspekce České republiky (TIČR), kterou si uchazeč zajišťuje individuálně.

Obsah

1.-2. den - všeobecné informace a výroba, parní a horkovodní kotle2., 3. a 4. třídy, norma 690012 a další legislativa, kovové tlakové nádoby k dopravě plynu

Cena

3 200,- Kč/2 dny (+DPH)

 

Kontakt

Simona Vaňousová


ZKOUŠKY na slovensku - tlaková zařízení - SZU SLOVENSKO

V oboru tlakových zařízení Vám SZU SLOVENSKO nabízí následující zkoušky:

  • Revizní technik v oboru tlakových zařízení
  • Obsluha tlakových zařízení
  • Montážní (opravárenský) pracovník tlakových zařízení

Kontakt:

Ing. Dominik Mašin
SZU Nitra
masin@szutest.cz
+421 911 620 210

Legislativa

(Platí pro českou republiku)

Péče o bezpečnost práce a technických zařízení
- Povinnosti právnických a fyzických osob a zaměstnanců (zákon č. 262/2006 Sb. v pl. znění, § 101- § 108, zákon č. 309/2006 Sb. v pl. znění § 4, 5, 6, 11, 12 a 13)
- Poruchy a havárie techn. zařízení a jejich ohlašování (Vyhláška č. 255/2006 Sb.)

 - Základní požadavky bezpečnosti práce a techn. zařízení
(Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.),
- Státní odborný dozor (zákon č. 174/68 Sb. v pl. znění, zákon č. 251/2005 Sb. v pl. znění),
- Základní jednotky soustavy SI.
- Vyhrazená tlaková zařízení (Vyhl. č. 18/1979 Sb. v pl. znění).

Výroba tlakových zařízení
- konstrukce, výroba, opravy a montáž tlak. zařízení
ČSN EN 12952, ČSN EN 12953, ČSN EN 13445, (ČSN EN 13480)
ČSN 07 0414, ČSN 07 0620, ČSN 07 0622, ČSN 69 0010
- pevnostní výpočty, materiály tlakových zařízení 

Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů (ČSN 07 0710)

Tlakové nádoby stabilní (ČSN 69 0012)
- názvosloví, rozdělení, konstrukční typy, bezpečnostní a jiné armatury a zařízení
- provoz, obsluha a údržba, příčiny poruch,
- provádění revizí a zkoušení nádob

Provozní revize (ČSN 69 0012), (ČSN 07 0710)
- termín
- účel a náplň
Vnitřní revize (ČSN 69 0012), (ČSN 07 0710)
- lhůty
- účel a náplň
Zkouška těsnosti (ČSN 69 0012), (ČSN 07 0710)
- termín
- účel a náplň
Tlaková zkouška (ČSN 69 0012), (ČSN 07 0710)
- termín
- účel a náplň
Obsluha nádob (ČSN 69 0012)
- požadavky na obsluhu
- povinnosti obsluhy nádob
Obsluha kotlů (ČSN 07 0710)
- požadavky na obsluhu
- povinnosti obsluhy kotlů
Topiči kotlů (ČSN 07 0710)
- požadavky na topiče
- povinnosti topičů kotlů
Revizní technici (ČSN 69 0012), (ČSN 07 0710)
- požadavky na revizní techniky
- povinnosti revizních techniků
Zkušební technici (ČSN 69 0012), (ČSN 07 0710)
- požadavky na zkušební techniky
- povinnosti zkušebních techniků