CERTIFIKACE A EXPORTNÍ PODPORA PŘI VÝVOZU VÝROBKŮ

 

- DO CELNÍ UNIE (RUSKO, KAZACHSTÁN, BĚLORUSKO)

Na základě uzavřených dohod mezi SZÚ, s.p. a certifikačními subjekty Celní unie zajišťujeme pro naše zákazníky následující dokumenty:

  • Certifikáty o shodě s technickými předpisy/reglementy (TP/TR)
  • Registrovaná prohlášení o shodě s technickými předpisy/reglementy (deklarace dle TP/TR)
  • Dobrovolné certifikáty (např. GOST R pro Rusko)
  • Osvědčení o státní registraci (dříve Hygienické certifikáty)
  • Certifikáty požární bezpečnosti, certifikát výrobku určeného do prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Certifikát o průmyslové bezpečnosti

a další dokumenty dle vašeho požadavku.

Co všechno pro vás můžeme v této oblasti udělat? 

Podrobnosti naleznete ZDE.

 

- NA UKRAJINU

SZÚ, s.p. má rovněž uzavřenou dohodu s ukrajinskými partnery. V rámci této spolupráce poskytujeme našim klientům tyto dokumenty:

  • Certifikáty shody s technickými předpisy Ukrajiny (UkrSEPRO)
  • Registrovaná prohlášení o shodě (deklarace) Celní unie
  • Hygienické certifikáty
  • Podklady pro vystavení certifikátu průmyslové bezpečnosti

V případě Vašeho zájmu na vypracování nabídky můžete vyplnit poptávkový formulář:

 

Nechte toto pole prázdné

Poptávkový formulář CU + UA

Společnost* 
Adresa* 
Kontaktní osoba* 
Identifikační číslo 
Telefon* 
E-mail* 
Název výrobku, krátký popis a způsob využití 
HS kód 
 
Přiložte , je-li k dispozici, základní technickou dokumentaci (např. katalog, návod k použití, výkres) pokud možno v ruském nebo anglickém jazyce: (klikněte na tlačítko "VYBRAT SOUBOR" a na svém počítači vyberte potřebný dokument). 
Příloha1 Příloha2 
Příloha3 Příloha4 
 
Výrobce* 
Země určení* Jiná 
Další informace