a

Ing. Aleš Pleskot

e-mail:
tel:
mobil:

pleskot@szutest.cz
+420 483 348 271
+420 602 123 190

VENKOVNÍ NÁBYTEK

Venkovní nábytek je výrobek, na kterém se provádějí mnohé zkoušky, aby se ověřila jeho plná funkčnost, odolnost a trvanlivost. Všechny požadavky, které zde uvádíme a které vychází z příslušné normy, by váš venkovní nábytek měl splňovat. V tomto případě je odpovědnost za prokázání shody s normou na výrobci, který musí deklarovat, že jeho výrobek všechny požadavky splňuje. Nabízejí se v zásadě tři možnosti prokázání shody:

 1. výrobce má vlastní zkušebnu a všechny parametry si ověřuje sám
 2. výrobce si nechá parametry ověřit v některé ze zkušeben, které jsou schopné potřebné zkoušky provádět
 3. výrobce to riskne, žádné parametry neověřuje a výrobek uvede na trh. Toto je však značně nebezpečná varianta jak pro výrobce, tak především pro samotného uživatele.

Co se zkouší:

 • kvalita provedení konstrukce venkovního nábytku
  (hrany, výstupky, místa stlačení a střihu, zachycení, ….)
 • stabilita
 • statická pevnost, odolnost
 • životnost

Co se posuzuje:

 • průvodní dokumentace
  (technické popisy,….)
 • návod
 • značení
  (kompletnost)

Nejčastěji se vyskytující problémy:

 • konstrukce (zachycení, místa stlačení, střih,….)
 • pevnost konstrukce
 • stabilita
 • nedostatečná dokumentace, návod a značení

Normy:

 • ČSN EN 581-1:2006 Venkovní nábytek – Sedací a stolový nábytek pro kempinkové použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách - Část 2: Základní bezpečnostní požadavky
 • ČSN EN 581-2:2009 Venkovní nábytek – Sedačky a stoly pro kempování, domácí a další použití – Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody sedacího nábytku
 • ČSN EN 581-3:2007 Venkovní nábytek – Sedačky a stoly pro kempinkové použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách - Část 3: Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody stolového nábytku