TURECKO
SZUTEST, Istanbul, Turecko je sesterská organizace SZU se kterou úzce spolupracujeme na mnoha projektech. Kromě toho, že je notifikovaným orgánem EU č. 2195, je pověřeným místem TSI (Turecký normalizační institut) pro udělování značky TSI a zastupuje Turecko v mnoha zemích středního východu, Indie, Číny a Jižní Koreje.
Ředitelem podniku je pan Mehmet Isiklar

KOREA
Ve spolupráci s naším jihokorejským obchodním zastoupením SZU Korea poskytujeme našim zákazníkům označování výrobků v systému S-mark, které je vyžadováno u řady výrobků v rámci jejich umísťování na korejský trh.

INDIE
SZÚ působí na indickém a bangladéšském trhu prostřednictvím FQC CERTIFICATION PVT. LTD., ve spolupráci s nímž provedl několik úspěšných certifikací indických firem v oblasti posouzení shody zdravotnických prostředků (Směrnice 93/42/EHS) a stavebních výrobků (89/108/EHS). Certifikace pro indické firmy je prováděna za účelem uvádění výrobků na evropském, ale rovněž místním indickém trhu. CE značka jako výstup z certifikace je v Indii velmi vysoce hodnocena.

TCHAJ-WAN
Díky uzavřené dohodě o spolupráci s našim tchajwanským partnerem SZU Tchaj-wan rozšiřujeme své zahraniční aktivity i na toto východoasijské teritorium, kde nabízíme odborné služby ve smyslu posuzování shody a certifikace výrobků podle evropské legislativy.

IZRAEL
Shlomo Targan a Roni Korotkov, představitelé izraelské konzultační firmy CH4 Eng. & Consultants jsou zástupci našeho podniku v Izraeli. Hlavní zaměření našeho zastoupení „SZU Izrael“ je podpora v oblasti provádění nejen inspekčních činností na zařízeních určených pro zemní plyn, ale také obchodní aktivity v oblasti certifikace výrobků dle legislativy EU.

EGYPT
Díky uzavřené dohodě o spolupráci s našim egyptským partnerem FQC ME poskytujeme služby v oblasti blízkého a středního východu, kde nabízíme odborné služby ve smyslu posuzování shody a certifikace výrobků pro tamní teritorium i výrobků z této oblasti podle evropské legislativy.

ÍRÁN
Díky uzavřené dohodě o spolupráci s naším íránským partnerem FaryarAzma co. rozšiřujeme své zahraniční aktivity i na toto blízkovýchodní teritorium, kde nabízíme odborné služby ve smyslu posuzování shody a certifikace výrobků podle evropské legislativy.

SRBSKO

Díky přímému obchodnímu zastoupení SZU Balkan usilujeme o vzájemnou výměnu odborných služeb, nabídku certifikace pro srbské subjekty ve smyslu posouzení shody výrobků a služeb v souladu s legislativou EU a současně podporu pro české exportéry při uvádění tuzemských výrobků v Srbsku.

ŘECKO
Ve spolupráci s řeckým partnerem Novitas AD poskytujeme našim zákazníkům základní i specifické informace o nezbytných postupech při certifikaci a dovozu výrobků do Řecka a jejich umísťování na místním trhu.

ČÍNA
Na základě dohody s našimi smluvními partnery v Číně, kterými jsou SZU Shanghai (OUCE INTERNATIONAL CERTIFICATION & INSPECTION GROUP) a SZU China (Sunreach Technology, Ltd.), poskytujeme našim zákazníkům značku CCC (Chinese Compulsory Certification).

LATINSKÁ AMERIKA
Pokud je Vaším záměrem proniknutí na perspektivní trhy Jižní Ameriky, Strojírenský zkušební ústav, s.p. Vám může pomoci se všemi potřebnými náležitostmi. Společně s našimi partnery v jednotlivých zemích Jižní Ameriky poskytujeme komplexní služby pro následující jihoamerické země: Argentina, Brazílie, Bolívie, Chile, Kolumbie, Paraguay, Uruguay a Ekvádor. Nabízíme pomoc při překonávání technických překážek obchodu pří vývozu výrobků a technologických celků do oblasti Latinské Ameriky včetně zajištění potřebných certifikátů. Jedná se zejména o výrobky strojírenského charakteru, jako jsou například energetické celky, čistírny odpadních vod, zpracovatelské linky a závody, další výrobky lehkého a těžkého průmyslu, lanovky atd. Každá ze zemí tohoto regionu má svá specifická pravidla, týkající se technických požadavků na výrobky. Tyto požadavky ve většině případů nekorespondují s evropskými předpisy, a proto se i seznam povinné certifikace většinou značně odlišuje.