a

Pavel Kratochvíl
inspektor zdvihacích zařízení

e-mail:
tel:
mobil:

pavel.kratochvil@szutest.cz
+420 541 120 358
+420 702 232 463

 

Zdvihací zařízení, včetně výtahů

U zdvihacích zařízení provádíme jako autorizovaná osoba posuzování shody podle Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (odpovídá směrnici Evropského parlamentu a "Rady 2006/42/ES)". U výtahů, které jsou trvalou součástí staveb, provádíme jako autorizovaná osoba posuzování shody podle Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. (odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU).

Jako akreditovaný Inspekční orgán provádíme Inspekční prohlídky výtahů, které jsou trvalou součástí staveb, podle ČSN 27 4007/2014 s ohledem na požadavky ČSN EN 81-80 a souvisejících předpisů a  norem. Jako akreditovaný inspekční orgán provádíme také prohlídky a zkoušky jeřábů, pohyblivých pracovních plošin, regálových zakládačů, zdvihadel a pojízdných zdvihadel.

Dále jako Inspekční orgán provádíme následující činnosti:

 • posouzení projektové dokumentace stavby, jejíž součástí jsou zdvihací zařízení
 • posouzení konstrukční nebo výrobní dokumentace zdvihacích zařízení
 • posouzení průvodní nebo provozní dokumentace zdvihacích zařízení
 • posouzení výrobní, montážní nebo opravárenské činnosti na zdvihacích zařízeních
 • posouzení postupů při revizích a zkouškách prováděných při výrobě, montáži
  a opravách zdvihacích zařízení
 • posouzení technické úrovně a provedení zdvihacích zařízení před jejich uvedením
  do provozu nebo již
  provozovaných
 • provedení prohlídky nebo zkoušky zdvihacích zařízení
 • měření energetické náročnosti (spotřeby elektrické energie) výtahů dle ČSN EN ISO 25745-1:2013 s vyhodnocením dle VDI 4707:2009, včetně vystavení Certifikátu – Energetického osvědčení výtahu