Zdvihací zařízení - SZU SLOVENSKO

V oboru stavebních strojů Vám SZU sLOVENSKO nabízí následující zkoušky.

• Revizní technik v oboru zdvihacích zařízení
• Obsluha zdvihacích zařízení
• Montážní (opravárenský) pracovník zdvíhacích zařízení

Výstupem každé zkoušky je osvědčení o zkoušce.
Cena se u zkoušek stanovuje individuálně, dle požadovaného rozsahu klientem.

Kontakt:

Ing. Dominik Mašin
SZU Nitra

masin@szutest.cz
+421 904 330 210