Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Rozšiřujeme naše portfolio v oblasti provádění technických revizí

     

Získali jsme oprávnění k provádění technických revizí zařízení bez omezení střídavého či stejnosměrného napětí, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu (E1A) a v prostředí s nebezpečím výbuchu (E1B). Toto osvědčení rozšiřuje portfolio služeb SZÚ v oblasti strojních a elektrických zařízení

 

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace