Kdo jsme

Jsme respektovanou evropskou zkušební, inspekční a certifikační organizací s širokou mezinárodní působností. Své služby nabízíme v oblastech posuzování shody, uvádění výrobků na trh, odborného dohledu, zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení.

Naši dlouhou historii, která sahá až do 19. století, bereme jako závazek. Neustále na sobě pracujeme a rozšiřujeme své kompetence, abychom pro Vás byli tím nejlepším partnerem.

Jaká je naše odbornost

Naši odbornou kvalifikaci můžeme doložit udělenými akreditacemi a jako notifikovaná osoba NB 1015 posuzujeme shodu k 13 direktivám EU. Jsme také akreditovanou či uznanou laboratoří pro celou řadu světově uznávaných certifikačních značek.

Proč zvolit nás

Naší hlavní devizou je zkušenost, komplexnost nabízených služeb, vysoká odbornost, flexibilita a profesionalita zaměstnanců.

Kde působíme

Hlavní sídlo máme v Brně a pobočku v Jablonci nad Nisou, na obou místech je pro Vás připraven kompletní tým lidí, aby vyřešil vaše požadavky, ať už se jedná o provedení zkoušek, inspekci, certifikaci či školení. 

Naše zahraniční působnost zahrnuje Evropskou unii i celou řadu dalších zemí, ať už se jedná o přímé zastoupení či prostřednictvím blízkých partnerů z řad dalších certifikačních a zkušebních organizací. Naše zástupce a partnery naleznete od Jižní Ameriky až po Asii.


Obchodně-vzdělávací mise SZU do Japonska
Zástupce SZÚ Michal Dvořáček se koncem května zúčastnil obchodně vzdělávací mise do Japonska, jež se konala pod záštitou EU-Japan Centre. Dvoutýdenní program s názvem „Get Ready
Nová korozní komora QLAB
Zkušebna mechanických zařízení v Jablonci nad Nisou má nově k dispozici korozní komoru od americké firmy QLAB. Tato komora je cyklická a dokáže tedy střídat prostředí (NSS
Informační porada ohledně evropských zasedání týkajících se spotřebičů plynných paliv (2019/06)
Dne 5. 6. 2019 se v SZÚ uskutečnila informační porada ohledně evropských zasedání týkajících se spotřebičů plynných paliv. 
Bronzový úspěch našeho kolegy J. Duchana
Dne 18. května se v Brně konalo 24. Mistrovství České republiky v para plavání, kterého se zúčastnil i náš kolega ze zkušebny kotlů na tuhá paliva Josef Duchan. Pro Josefa to byly
Sociální auto 2019
Podpora projektu „Sociální auto 2019“ Stejně jako v minulých letech i letos se SZÚ zapojil do projektu Sociální auto. Zakoupením reklamy přispěl částkou 10 000 Kč na