Kdo jsme

Jsme respektovanou evropskou zkušební, inspekční a certifikační organizací s širokou mezinárodní působností. Své služby nabízíme v oblastech posuzování shody, uvádění výrobků na trh, odborného dohledu, zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení.

Naši dlouhou historii, která sahá až do 19. století, bereme jako závazek. Neustále na sobě pracujeme a rozšiřujeme své kompetence, abychom pro Vás byli tím nejlepším partnerem.

Jaká je naše odbornost

Naši odbornou kvalifikaci můžeme doložit udělenými akreditacemi a jako notifikovaná osoba NB 1015 posuzujeme shodu k 13 direktivám EU. Jsme také akreditovanou či uznanou laboratoří pro celou řadu světově uznávaných certifikačních značek.

Proč zvolit nás

Naší hlavní devizou je zkušenost, komplexnost nabízených služeb, vysoká odbornost, flexibilita a profesionalita zaměstnanců.

Kde působíme

Hlavní sídlo máme v Brně a pobočku v Jablonci nad Nisou, na obou místech je pro Vás připraven kompletní tým lidí, aby vyřešil vaše požadavky, ať už se jedná o provedení zkoušek, inspekci, certifikaci či školení. Další naše pobočka je v Nitře na Slovensku, která je připravena nabídnout Vám kompletní služby z oblasti technické inspekce.

Naše zahraniční působnost zahrnuje Evropskou unii i celou řadu dalších zemí, ať už se jedná o přímé zastoupení či prostřednictvím blízkých partnerů z řad dalších certifikačních a zkušebních organizací. Naše zástupce a partnery naleznete od Jižní Ameriky až po Asii.


Informace pro certifikované osoby a kvalifikované specialisty v oblasti BOZP a dalších oborech
Informace pro certifikované osoby a kvalifikované specialisty v oblasti BOZP a dalších oborech   Vzhledem k personální změně na pozici manažera školení a vzdělávání v SZÚ (paní
SZÚ na Polsko-německo-českém kooperačním podnikatelském fóru
Zástupci SZÚ Jiří Malach a Aneta Koutová  se zúčastnili 24. Polsko-německo-českého kooperačního podnikatelského fóra ve Sklářské Porebě. Pořadatelem byla Krkonošská agentura
Rozšiřujeme naše portfolio v oblasti provádění technických revizí
Prostřednictvím zaměstnance SZÚ Jiřího Dolečka jsme získali jsme oprávnění k provádění technických revizí zařízení bez omezení střídavého či stejnosměrného napětí
Nová legislativa pro osobní ochranné prostředky
Stali jsme se jedním z prvních subjektů ve střední Evropě, který smí jako třetí strana vykonávat úkoly posuzování shody podle nového NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
zástupci SZU Jiří Malach a Pavel Vasko se zúčastnili 50.Generálního shromáždění ESSA
Ve dnech 9. 11. a 10. 11. se zúčastnili zástupci SZÚ Jiří Malach a Pavel Vasko 50. Generálního shromáždění ESSA  (European Security Systems Association) jehož podsložkou je ECB