Kdo jsme

Jsme respektovanou evropskou zkušební, inspekční a certifikační organizací s širokou mezinárodní působností. Své služby nabízíme v oblastech posuzování shody, uvádění výrobků na trh, odborného dohledu, zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení.

Naši dlouhou historii, která sahá až do 19. století, bereme jako závazek. Neustále na sobě pracujeme a rozšiřujeme své kompetence, abychom pro Vás byli tím nejlepším partnerem.

Jaká je naše odbornost

Naši odbornou kvalifikaci můžeme doložit udělenými akreditacemi a jako notifikovaná osoba NB 1015 posuzujeme shodu k 13 direktivám EU. Jsme také akreditovanou či uznanou laboratoří pro celou řadu světově uznávaných certifikačních značek.

Proč zvolit nás

Naší hlavní devizou je zkušenost, komplexnost nabízených služeb, vysoká odbornost, flexibilita a profesionalita zaměstnanců.

Kde působíme

Hlavní sídlo máme v Brně a pobočku v Jablonci nad Nisou, na obou místech je pro Vás připraven kompletní tým lidí, aby vyřešil vaše požadavky, ať už se jedná o provedení zkoušek, inspekci, certifikaci či školení. 

Naše zahraniční působnost zahrnuje Evropskou unii i celou řadu dalších zemí, ať už se jedná o přímé zastoupení či prostřednictvím blízkých partnerů z řad dalších certifikačních a zkušebních organizací. Naše zástupce a partnery naleznete od Jižní Ameriky až po Asii.


SZÚ se zúčastnil 61. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu
Ve dnech 7. - 11. října se v Brně konal již 61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Vůbec poprvé na veletrhu měla svou expozici také Česká republika a SZÚ byl její hrdou
Nové Memorandum o spolupráci mezi SZU a korejskou státní zkušebnou KGS
Při příležitosti obnovy odborné spolupráce mezi SZU a korejskou státní organizací KGS (Korean Gas Safety Corporation), bylo v prostorách sídla SZU v Brně dne 16. září 2019
MSV 2019 Česká národní expozice
 Ve dnech 7. - 11. října nás můžete navštívit na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Zástupci SZÚ se na vás budou těšit v pavilonu Z na stánku č. 046. V letošním roce
EPA - proficiency testing
SZÚ potvrdil své kompetence a může nadále nabízet služby posuzování shody tepelných zařízení jednotlivým zákazníkům a pomáhat jim s uváděním výrobků na americký a kanadský
Budujeme nové výzkumně inovační kapacity za podpory EU
V současné chvíli jsme zahájili práce na novém projektu „ROZŠÍŘENÍ VAV KAPACIT VE STROJÍRENSKÉM ZKUŠEBNÍM ÚSTAVU, S. P.“ (reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016027)