Kdo jsme

Jsme respektovanou evropskou zkušební, inspekční a certifikační organizací s širokou mezinárodní působností. Své služby nabízíme v oblastech posuzování shody, uvádění výrobků na trh, odborného dohledu, zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení.

Naši dlouhou historii, která sahá až do 19. století, bereme jako závazek. Neustále na sobě pracujeme a rozšiřujeme své kompetence, abychom pro Vás byli tím nejlepším partnerem.

Jaká je naše odbornost

Naši odbornou kvalifikaci můžeme doložit udělenými akreditacemi a jako notifikovaná osoba NB 1015 posuzujeme shodu k 13 direktivám EU. Jsme také akreditovanou či uznanou laboratoří pro celou řadu světově uznávaných certifikačních značek.

Proč zvolit nás

Naší hlavní devizou je zkušenost, komplexnost nabízených služeb, vysoká odbornost, flexibilita a profesionalita zaměstnanců.

Kde působíme

Hlavní sídlo máme v Brně a pobočku v Jablonci nad Nisou, na obou místech je pro Vás připraven kompletní tým lidí, aby vyřešil vaše požadavky, ať už se jedná o provedení zkoušek, inspekci, certifikaci či školení. 

Naše zahraniční působnost zahrnuje Evropskou unii i celou řadu dalších zemí, ať už se jedná o přímé zastoupení či prostřednictvím blízkých partnerů z řad dalších certifikačních a zkušebních organizací. Naše zástupce a partnery naleznete od Jižní Ameriky až po Asii.


Budujeme nové výzkumně inovační kapacity za podpory EU
V současné chvíli jsme zahájili práce na novém projektu „ROZŠÍŘENÍ VAV KAPACIT VE STROJÍRENSKÉM ZKUŠEBNÍM ÚSTAVU, S. P.“ (reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016027)
Podnikové AED defibrilátory registrovány do aplikace Záchranka.
Automatické externí defibrilátory, které jsou umístěny na recepcích v Brně i v Jablonci nad Nisou byly registrovány do celostátní databáze aplikace Záchranka Aplikace pomáhá při
Školení pracovníků KOSHA v Jablonci nad Nisou
Ve dnech 9. a 10. července se v SZÚ v Jablonci nad Nisou konalo školení pracovníků KOSHA (Korean Occupational Safety and Health Agency) Dvoudenní program byl zahájen prezentací a následnou
Nové video zkušebny otopných těles
SZÚ má nové propagační video zkušebny otopných těles. Za jeho sestříhání děkujeme kolegovi Jakubu Dohnalovi    
SZÚ členem projektu iNETME
Stali jsme se členy projektu iNETME (International NET for Mechanical Engineering), jehož cílem je podpora většího zapojení vědeckovýzkumných týmů do mezinárodních projektů v oblasti