Kdo jsme

Jsme respektovanou evropskou zkušební, inspekční a certifikační organizací s širokou mezinárodní působností. Své služby nabízíme v oblastech posuzování shody, uvádění výrobků na trh, odborného dohledu, zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení.

Naši dlouhou historii, která sahá až do 19. století, bereme jako závazek. Neustále na sobě pracujeme a rozšiřujeme své kompetence, abychom pro Vás byli tím nejlepším partnerem.

Jaká je naše odbornost

Naši odbornou kvalifikaci můžeme doložit udělenými akreditacemi a jako notifikovaná osoba NB 1015 posuzujeme shodu k 13 direktivám EU. Jsme také akreditovanou či uznanou laboratoří pro celou řadu světově uznávaných certifikačních značek.

Proč zvolit nás

Naší hlavní devizou je zkušenost, komplexnost nabízených služeb, vysoká odbornost, flexibilita a profesionalita zaměstnanců.

Kde působíme

Hlavní sídlo máme v Brně a pobočku v Jablonci nad Nisou, na obou místech je pro Vás připraven kompletní tým lidí, aby vyřešil vaše požadavky, ať už se jedná o provedení zkoušek, inspekci, certifikaci či školení. Další naše pobočka je v Nitře na Slovensku, která je připravena nabídnout Vám kompletní služby z oblasti technické inspekce.

Naše zahraniční působnost zahrnuje Evropskou unii i celou řadu dalších zemí, ať už se jedná o přímé zastoupení či prostřednictvím blízkých partnerů z řad dalších certifikačních a zkušebních organizací. Naše zástupce a partnery naleznete od Jižní Ameriky až po Asii.


Zúčastněte se fotografické soutěže s MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo fotografickou soutěž pro širokou veřejnost. Zúčastnit se jí můžete do 30. srpna 2018. Více informací naleznete na stránkách MPO.  
Implementujeme nový informační systém
V současné chvíli pracujeme na implementaci nového informačního systému v rámci projektu „IMPLEMENTACE KOMPLEXNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VE SPOLEČNOSTI SZÚ, S.P. S DŮRAZEM NA
Informační porada ohledně evropských zasedání týkajících se spotřebičů plynných paliv (2018/06)
Dne 21. 6. 2018 se v SZÚ uskutečnila informační porada ohledně evropských zasedání týkajících se spotřebičů plynných paliv. 
SZU Korea posiluje své partnerství se SZÚ
Ve dnech 28. 5. - 1. 6. 2018 navštívil SZÚ pan Jae-young Oh, generální manažer SZU Korea. Hlavním záměrem jeho delšího pobytu v našem podniku byla vzájemná aktualizace klíčových
Posuzujeme shodu dle RoHS 2
SZÚ nově nabízí posuzování shody dle evropské směrnice 2011/65/EU (RoHS 2) o omezení používání vybraných nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení. Zkušebna