Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ochrana osobních údajů

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme údaje potřebné ke komunikaci s našimi zákazníky ohledně jednotlivých zakázek, tak abychom mohli poskytovat profesionální služby a splňovali zákonné požadavky. Jedná se například o údaje typu: titul, jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Jak dlouho budeme Vaše údaje zpracovávat?

S Vašimi údaji budeme pracovat pouze po nezbytnou dobu, která je pro různé účely zpracování individuální a vychází ze spisového a skartačního řádu SZÚ. Pro informace o jednotlivých lhůtách se prosím obraťte na našeho gestra, Dagmar Štanclovou. Po uplynutí této doby budou Vaše údaje zlikvidovány.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

  • Můžete požádat o informaci, jak zpracováváme Vaše osobní údaje.
  • Pokud jsou Vaše údaje nepřesné, můžete požádat o jejich opravu nebo doplnění.
  • Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů

Na koho se mohu obrátit v případě, že chci v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit svá práva?

V případě dotazů, žádosti o vysvětlení, změnu nebo vymazání Vašich osobních údajů se prosím obracejte na našeho gestora pro ochranu osobních údajů:

Dagmar Štanclová
e-mail: stanclova@szutest.cz

 

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace