Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ing. Pavel Štícha

ředitel pro certifikaci


sticha@szutest.cz
+420 483 348 277
+420 601 338 346