Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

O nás

Jako Strojírenský zkušební ústav představujeme mezinárodně respektovanou autoritu v oboru zkoušení, inspekce a certifikace. Jsme oznámeným subjektem/notifikovanou osobou EU pro posuzování shody dle evropské legislativy. Patříme mezi důvěryhodné a uznávané partnery na evropském i světovém trhu, což dokazuje i naše aktivní členství v mezinárodní asociaci TIC Council. Vedle odborných předpokladů je naší hlavní devizou profesní zkušenost, komplexní nabídka služeb a flexibilita. Ať už jste výrobci, dovozci či exportéři, jsme připravení pomoci s uváděním Vašich výrobků a služeb na trh. Stejně tak nabízíme služby všem, kteří uvádí do provozu nové technické zařízení nebo již takové provozují. 

Znalost a vysoká odbornost je klíčovou vlastností každého kvalifikovaného podnikání, a proto jsme hrdí, že jsme to právě my, kdo může na otázky našich zákazníků odpovědět vždy stejně: víme jak!

Vize SZÚ

"Být přední evropskou společností v oblasti zkušebnictví, inspekce a certifikace, která bude stabilním partnerem pro zákazníky a žádaným zaměstnavatelem."

Poslání SZÚ

"Jsme důvěryhodným průvodcem na Vaší cestě růstu a inovací, společně budujeme bezpečný svět."

Základní přehled nabízených služeb

Certifikace výrobků
Nařízení EP a Rady
stavební výrobky (CPR) (EU) č. 305/2011 
spotřebiče plynných paliv (GAR) (EU) 2016/426
osobní ochranné prostředky (PPE) (EU) 2016/425
národní legislativa
(nařízení vlády/vyhláška)
směrnice EU/ES/EHS
elektrická zařízení nízkého napětí (LVD) 118/2016 Sb. (2014/35/EU)
elektromagnetická kompatibilita (EMC) 117/2016 Sb. (2014/30/EU)
účinnost teplovodních kotlů (BED) 25/2003 Sb. (92/42/EHS)
tlaková zařízení (PED) 219/2016 Sb. (2014/68/EU)
jednoduché tlakové nádoby (SPVD) 119/2016 Sb. (2014/29/EU)
strojní zařízení (MD) 176/2008 Sb. (2006/42/ES)
hračky (TOYS) 86/2011 Sb. (2009/48/ES)
výrobky z hlediska emisí hluku (NED) 9/2002 Sb. (2000/14/ES)
vybrané stavební výrobky 163/2002 Sb.
vybrané výrobky 173/1997 Sb.
Inspekční organ - Technická inspekce
jaderná energie (vybraná zařízení, jejich části a materiály) vyhláška SÚJB č. 358/2016 Sb.
tlaková zařízení (PED) 219/2016 Sb. (2014/68/EU)
jednoduché tlakové nádoby (SPVD) 119/2016 Sb. (2014/29/EU)
přepravitelná tlaková zařízení (TPED) 208/2011 Sb. (2010/35/EU)
pevná biopaliva ENplus
strojní zařízení (MD) 176/2008 Sb. (2006/42/ES)
Certifikace systémů managementu
dle ISO 9001:2015 další v rámci sdružení CQS
Ověřování odborné způsobilosti osob 
dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013
certifikace osob v oboru manipulačních vozíků, montáže šroubových spojů a prevence rizik BOZP ČSN EN ISO/IEC 17024:2013
certifikace systémů managementu kvality v oblasti výroby a služeb (podle ČSN EN ISO 9001) ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016
certifikace hmotných produktů ČSN EN ISO/IEC 17065:2013
Odborná školení

Zkušebnictví - inspekce - certifikace - školení

Virtuální prohlídka budovy

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace