Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

O nás

Jako Strojírenský zkušební ústav představujeme mezinárodně respektovanou autoritu v oboru zkoušení, inspekce a certifikace. Jsme oznámeným subjektem/notifikovanou osobou EU pro posuzování shody dle evropské legislativy. Patříme mezi důvěryhodné a uznávané partnery na evropském i světovém trhu, což dokazuje i naše aktivní členství v mezinárodní asociaci TIC Council. Vedle odborných předpokladů je naší hlavní devizou profesní zkušenost, komplexní nabídka služeb a flexibilita. Ať už jste výrobci, dovozci či exportéři, jsme připravení pomoci s uváděním Vašich výrobků a služeb na trh. Stejně tak nabízíme služby všem, kteří uvádí do provozu nové technické zařízení nebo již takové provozují. 

Znalost a vysoká odbornost je klíčovou vlastností každého kvalifikovaného podnikání, a proto jsme hrdí, že jsme to právě my, kdo může na otázky našich zákazníků odpovědět vždy stejně: víme jak!

Vize SZÚ

"Být přední evropskou společností v oblasti zkušebnictví, inspekce a certifikace, která bude stabilním partnerem pro zákazníky a žádaným zaměstnavatelem."

Poslání SZÚ

"Jsme důvěryhodným průvodcem na Vaší cestě růstu a inovací, společně budujeme bezpečný svět."

Hodnoty SZÚ

Kvalita Vnímáme ji jako soulad služby s požadavky standardu a očekáváním zákazníka
Odbornost Rozumíme tomu, co děláme
Nezávislost, nestrannost Nenecháme se ovlivnit
Odpovědnost Ručíme za svou práci
Důvěryhodnost, spolehlivost Můžete nám věřit
Čestnost, otevřenost Jednáme férově
Integrita Máme stoletou tradici, neměníme naše hodnoty / řídíme se našimi hodnotami
Loajalita Dodržujeme závazky/dohody
Partnerství, spolupráce Tvoříme dlouhodobé vztahy
Vstřícnost Hledáme řešení

Virtuální prohlídka budovy