Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
k účasti na přípravném školení pro výkon činnosti
Datum konání kurzu:
Základní délka kurzu je dny, cena: Kč bez DPH
Příjmení, jméno, titul:
Datum narození :
Trvalé bydliště :
PSČ :
Tel :
E-mail :

Fakturační údaje:

Název firmy :
Adresa :
PSČ :
IČ :
DIČ :
Poznámka:
Budete-li si přát vystavení zálohové faktury, uveďte to prosím do poznámky. Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Úhrada musí být provedena před zahájením školení (předem bankovním převodem):

  • Bankovní spojení: Komerční banka Brno
  • Číslo účtu: 11207621/0100
  • Variabilní symbol: 1251
  • Daňový doklad Vám bude vystaven k datu přijetí platby a předán v den konání školení/zaslán poštou.

Zpracování osobních údajů

Přihlášený (subjekt údajů) prohlašuje, že souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů obsažených v přihlášce. Pořadatel semináře/školení tyto údaje zpracovává a uchovává výhradně pro účely organizačního zabezpečení semináře/školení. Sumarizované údaje z přihlášky mohou být pořadatelem použity pro statistické účely, a to jen pro vnitřní potřebu pořadatele. Zásady zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na webu SZÚ: https://www.szutest.cz/gdpr/.newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace