aa

Ing. Antonín Kolbábek
zkušební technik

e-mail: tel: mobil:

kolbabek@szutest.cz
+420 541 120 451
+420 607 016 686

aa

Ing. Milan Bašta
vedoucí zkušební technik

e-mail: tel: mobil:

basta@szutest.cz
+420 541 120 453
+420 725 100 092

Zkušebna tepelných čerpadel

Strojírenský zkušební ústav, s. p. nabízí akreditované zkoušky a certifikaci tepelných čerpadel v rámci evropské legislativy a legislativy ČR pro výrobce či dovozce. Jsme akreditovanou zkušebnou v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025.
Patříme mezi prestižní zkušebny European Heat Pump Association (EHPA). 
Naměřené parametry jsou akceptovány dotačním programem  Zelená úsporám a v rámci Značky kvalit „Q“.
V oblasti tepelných čerpadel poskytuje kompletní služby nařízení vlády 163/2002Sb. (vybrané stavební výroby) či Evropských směrnic. SZÚ jako notifikovaná osoba Evropského společenství 1015 zajištuje certifikaci nejen pro trhy EU, ale po předchozí dohodě i pro jiné zahraniční trhy.
Nabízíme kompletní baličky služeb či vybrané zkoušky dle Vašich požadavků nebo informativní zkoušky např. pro vývoj Vašeho zařízení.
Aktivně se zúčastňujeme meetingů EHPA a Technické normalizační komise TNK112, proto máme informace o dění v tomto oboru. 
Jsme členy komise pro přidělení Značky kvality „Q“.

Provádíme akreditované zkoušky dle ČSN EN 14825, ČSN EN 14511, ČSN EN 255, ČSN EN 16147, ČSN EN 15879, ČSN EN 378, ČSN EN 12102, ČSN EN 60335-1 ed.2, ČSN EN 60335-2-40 ed.2, ČSN EN 61000-6-3 ed.2, ČSN EN 55014-1ed.3, ČSN EN 61000-3-2 ed.3, ČSN EN 61000-3-3 ed.2, ČSN EN 55014-2

 • sezonní topný faktor SCOP, výkonové parametry, COP, provozní rozsah, bezpečnostní funkce
 • hladina akustického výkonu
 • elektrická bezpečnost, elektromagnetická kompatibilita
 • bezpečnost a spolehlivost konstrukce, tlaková odolnost
 • správnost a kompletnost technické dokumentace, technických návodů
 • poradenskou činnost v oblasti legislativy a norem

Zkoušíme tepelná čerpadla:

 • Voda/Voda do výkonů 80 kW v režimu topení i chlazení
 • Země/Voda do výkonů 63 kW v režimu topení i chlazení
 • Vzduch/Voda do výkonu 45 kW topení, 25 kW chlazení
 • Tepelná čerpadla pro ohřev teplé vody
 • Tepelná čerpadla s přímým výparem

Testujeme v rozmezí teplot vzduchu -30°C až 45°C, při „libovolné“ vlhkosti, teplota vody a solanky bez limitu.

Pro vypracování cenové nabídky nebo dotazů, prosím kontaktujte naše pracovníky. Cenová nabídka pro Vás bude vypracovaná dle požadovaného rozsahu prací.

SZÚ je certifikačním orgánem pro získání certifikace KEYMARK pro tepelná čerpadla. Veškeré informace o značce naleznete na www.szutest.cz/keymark

Hladinu akustického výkonu nebo lokální zdroje hluku měříme pomocí intenzitní sondy Brüel & Kjaer

 


Významná členství v oblasti tepelných čerpadel:

 

 

 

 

 

 

Tepelná čerpadla - fotogalerie