Obnovitelné zdroje energie v roce 2014 z pohledu statistik
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo aktuální výsledky statistického zjišťování, které se týká obnovitelných zdrojů energie. MPO tuto statistiku připravuje již od roku
Vyjádření k reportáži ČT z 22. 1. 2016 na téma kotlíkové dotace
Dne 22. 1. 2016 uvedla ČT reportáž na téma „Kotlíkové dotace i na naprosto nevyhovující topidla“. První poptávka po doložení splnění požadavků nových předpisů takzvaného
Jsme registrovaným dodavatelem na e-tržišti TENDERMARKET
Stali jsme se registrovaným dodavatelem na elektronickém tržišti TENDERMARKET, kde nás naleznete pod názvem naší společnosti Strojírenský zkušební ústav, s.p. nebo pod naším IČO
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU), týkající se EN 521 (spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny)
Výrobci kufříkových stolních vařičů na LPG by měli věnovat pozornost nově vydanému dokumentu: Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2414 ze dne 17. prosince 2015 o zveřejnění
Jsme akreditovanou zkušebnou UIAA
Dne 5. 1. 2016 jsme obdrželi nový certifikát UIAA (Mezinárodní horolezecká federace) s platností do 31.12. 2018. Certifikát nás potvrzuje jako akreditovanou zkušebnu UIAA v plném rozsahu

SZU je notifikovanou osobou Evropského společenství NB 1015 pro posuzování shody k 14 direktivám EU. Kromě posuzování shody nabízí SZÚ svým zákazníkům odborné služby zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků, systémů managementu a osob, působí jako inspekční orgán, kalibrační laboratoř a nabízí široké spektrum vzdělávacích programů a školení.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU) se svými pracovišti v Brně (CZ), v Jablonci nad Nisou (CZ), Nitře (SK), Žilině (SK) a několika kancelářemi v dalších městech je jednou z největších zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací v České republice.

SZÚ je mimo jiné akreditovanou laboratoří DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) pro plynové a vodovodní armatury a plynové spotřebiče, akreditovanou zkušební laboratoří UIAA pro veškeré horolezecké prostředky a zkušební laboratoří registrovanou v EHPA (European Heat Pump Association) pro tepelná čerpadla.

SZÚ je akreditovanou laboratoří v certifikačním systému MCS (Microgeneration Certification Scheme), dále je také uznanou laboratoří pro zkoušky v rámci korejských certifikačních značek KCs a S-mark.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. se svými pracovišti v Brně, Jablonci nad Nisou, na Slovensku a několika kancelářemi v dalších městech je jednou z největších zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací v České republice  a Slovenské republice.

 

Světová působnost

SZÚ spolupracuje s mnoha notifikovanými osobami v zemích Evropské unie a má rovněž sjednány dvoustranné dohody o spolupráci s četnými zahraničními partnerskými zkušebními institucemi.

Kromě domácího trhu a trhu Evropské unie SZU rozvíjí své zahraniční aktivity i na ostatních teritoriích, v nichž je pro své zákazníky schopen zajistit dokumenty potřebné pro uvádění jejich výrobků na trh zemí Evropské unie a certifikáty nutné pro export do celé řady zemí.