50-V2
2014-cz

KALENDÁŘ:

google+ rss
 

kurzy a školení - březen 2015
Na tomto místě budete nacházet termíny školení pořádaných naší organizací v aktuálním měsíci.Termíny školení vypsané v delším časovém období najdete v
SZÚ - akreditovaná laboratoř v certifikačním systému MCS
SZÚ je akreditovanou laboratoří v certifikačním systému MCS MCS je známkou kvality a dokládá plnění požadavků odvětvových norem, které firmy dodržují. Informuje
Statistika malých spalovacích zařízení v ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu www.mpo.cz zveřejnilo výsledky statistických zjišťování za léta 2010 – 2013 v oblasti malých spalovacích zařízení na pevná paliva pro
Měření energetické náročnosti výtahů
SZÚ provádí měření energetické náročnosti (spotřeby elektrické energie) výtahů dle ČSN EN ISO 25745-1:2013 s vyhodnocením dle VDI 4707:2009, včetně vystavení
Národní soustava kvalifikací v SZÚ
SZÚ jako jedna z prvních firem v České republice zavedla principy Národní soustavy kvalifikací http://www.narodnikvalifikace.cz/ do své firemní personální praxe a tím přispívá ke

SZU je notifikovanou osobou Evropského společenství NB 1015 pro posuzování shody k 14 direktivám EU. Kromě posuzování shody nabízí SZU svým zákazníkům odborné služby zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků, systémů managementu a personálu, a působí rovněž jako inspekční orgán a kalibrační laboratoř.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU) se svými pracovišti v Brně (CZ), v Jablonci nad Nisou (CZ), Nitře (SK), Žilině (SK) a několika kancelářemi v dalších městech je jednou z největších zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací v České republice.

SZU je mimo jiné akreditovanou laboratoří DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) a akreditovanou zkušební laboratoří UIAA pro veškeré horolezecké prostředky.

Mezinárodní působnost

SZU spolupracuje s mnoha notifikovanými osobami v zemích Evropské unie a má rovněž sjednány dvoustranné dohody o vzájemném uznávání výsledků zkoušek s četnými zahraničními partnerskými zkušebními institucemi.

Kromě domácího trhu a trhu Evropské unie SZU rozvíjí své zahraniční aktivity i na ostatních teritoriích, v nichž je pro své zákazníky schopen zajistit dokumenty potřebné pro uvádění jejich výrobků na trh zemí Evropské unie a certifikáty nutné pro export do celé řady zemí.