Informační porada o zasedáních GAD-AC a ECO-BED-AC v roce 2015
Dne 27. 4. 2016 se v SZÚ uskutečnila informační porada ohledně evropských zasedání týkajících se spotřebičů plynných paliv.
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Již od roku 2003 připadá na 28. 4. Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který se snaží propagovat bezpečné, zdravé a přijatelné pracovní podmínky. Tento den se také
Noví zahraniční obchodní zástupci SZU
Noví zahraniční obchodní zástupci SZU V souvislosti s novým rozvojem obchodní spolupráce a kontinuálním úsilím SZU o rozšíření řad svých obchodních zástupců ve světě
Změny v legislativě
Dne 31. 3. 2016 byl vydán Zákon č. 91/2016 Sb., který novelizuje Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, který nadále platí, jen je změněno jeho znění
SZU na konferenci Bezpečné pracovisko
18. – 20. 5. 2016 se koná v Bojnicích na Slovensku Mezinárodní konference BOZP – Bezpečné pracovisko. Se svojí přednáškou vystoupí i Jan Červený ze SZÚ v bloku přednášek na

SZU je notifikovanou osobou Evropského společenství NB 1015 pro posuzování shody k 13 direktivám EU. Kromě posuzování shody nabízí SZÚ svým zákazníkům odborné služby zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků, systémů managementu a osob, působí jako inspekční orgán, kalibrační laboratoř a nabízí široké spektrum vzdělávacích programů a školení.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU) se svými pracovišti v Brně (CZ), v Jablonci nad Nisou (CZ), Nitře (SK), Žilině (SK) a několika kancelářemi v dalších městech je jednou z největších zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací v České republice.

SZÚ je mimo jiné akreditovanou laboratoří DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) pro plynové a vodovodní armatury a plynové spotřebiče, akreditovanou zkušební laboratoří UIAA pro veškeré horolezecké prostředky a zkušební laboratoří registrovanou v EHPA (European Heat Pump Association) pro tepelná čerpadla.

SZÚ je akreditovanou laboratoří v certifikačním systému MCS (Microgeneration Certification Scheme), dále je také uznanou laboratoří pro zkoušky v rámci korejských certifikačních značek KCs a S-mark.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. se svými pracovišti v Brně, Jablonci nad Nisou, na Slovensku a několika kancelářemi v dalších městech je jednou z největších zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací v České republice  a Slovenské republice.

 

Světová působnost

SZÚ spolupracuje s mnoha notifikovanými osobami v zemích Evropské unie a má rovněž sjednány dvoustranné dohody o spolupráci s četnými zahraničními partnerskými zkušebními institucemi.

Kromě domácího trhu a trhu Evropské unie SZU rozvíjí své zahraniční aktivity i na ostatních teritoriích, v nichž je pro své zákazníky schopen zajistit dokumenty potřebné pro uvádění jejich výrobků na trh zemí Evropské unie a certifikáty nutné pro export do celé řady zemí.