PF 2015
brno
jbc
SLOVENSKO

KALENDÁŘ:

google+ rss
 

Propagace norem a akreditace v rámci veřejného sektoru
Propagace norem a akreditace v rámci veřejného sektoru Byly spuštěny nové webové stránky  www.publicsectorassurance.org, které vyvinuly instituce ILAC MCC a IAF CMC v úzké spolupráci s
SZU jako aktivní účastník doprovodné podnikatelské mise českého premiéra v Srbsku
Podnikatelská mise českého premiéra v Srbsku Doprovodné podnikatelské mise předsedy vlády ČR, Bohuslava Sobotky, do Srbska se i v tomto roce opakovaně účastnil SZU, kterého zastupoval
Ředitel SZÚ Ing. Tomáš Hruška předsedou asociace CQS
CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti (www.cqs.cz) zvolilo na své Valné hromadě, která se konala 11.12.2014 nového předsedu. Po odstupujícím RNDr. Filiačovi, který byl
Personální změna na postu ředitele pro zkušebnictví
3. 12. 2014 byl ukončen pracovní poměr dohodou s Ing. Luďkem Drlíkem, MBA, Ph. D., který působil na postu ředitele pro zkušebnictví. Činnosti vázané na post
AKTIV – odborné setkání pracovníků v oblasti BOZP
Dne 1. 12. 2014 proběhlo v brněnském hotelu Santon odborné setkání certifikovaných osob a kvalifikovaných specialistů v oblasti BOZP, které organizoval Strojírenský

SZU je notifikovanou osobou Evropského společenství NB 1015 pro posuzování shody k 14 direktivám EU. Kromě posuzování shody nabízí SZU svým zákazníkům odborné služby zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků, systémů managementu a personálu, a působí rovněž jako inspekční orgán a kalibrační laboratoř.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU) se svými pracovišti v Brně (CZ), v Jablonci nad Nisou (CZ), Nitře (SK), Žilině (SK) a několika kancelářemi v dalších městech je jednou z největších zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací v České republice.

SZU je mimo jiné akreditovanou laboratoří DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) a akreditovanou zkušební laboratoří UIAA pro veškeré horolezecké prostředky.

Mezinárodní působnost

SZU spolupracuje s mnoha notifikovanými osobami v zemích Evropské unie a má rovněž sjednány dvoustranné dohody o vzájemném uznávání výsledků zkoušek s četnými zahraničními partnerskými zkušebními institucemi.

Kromě domácího trhu a trhu Evropské unie SZU rozvíjí své zahraniční aktivity i na ostatních teritoriích, v nichž je pro své zákazníky schopen zajistit dokumenty potřebné pro uvádění jejich výrobků na trh zemí Evropské unie a certifikáty nutné pro export do celé řady zemí.