50-V2
2014-cz

KALENDÁŘ:

google+ rss
 

Spolupráce ČT1 a SZU na pořadu Černé ovce
SZU spolupracoval s Českou televizí na pořadu Černé ovcepři rychlém srovnávacím testu hasicích sprejů.Pořad byl byl vysílán na ČT1 6.5.2015  v
DEN otevřených dveří v SZU Brno (23.5.2015)
Při příležitosti oslav 50 let Strojírenského zkušebního ústavu Vás zveme na Den otevřených dveří. Rádi vám představíme naši odbornou činnost a ukážeme prostory brněnské
Ředitel SZÚ Ing. Tomáš Hruška zvolen do prezidia AAAO
Dne 24. 4. 2015 se konalo 16. Valné shromáždění Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO). Hostitelem na zámku ve Křtinách byl člen AAAO - Mendelova
Nejbližší termíny kurzů a školení
Na tomto místě budete nacházet termíny školení pořádaných naší organizací v aktuálním měsíci.Termíny školení vypsané v delším časovém období najdete v sekci
TZB-INFO: Jak to chodí při certifikaci kotlů – návštěva ve Strojírenském zkušebním ústavu
  Na odborném portálu TZB-INFO byl zveřejněn článek Ing. Vladimíra Stupavského (klastr Česká peleta) z návštěvy v SZÚ. Pan Stupavský se zúčastnil zkoušek automatických kotlů

SZU je notifikovanou osobou Evropského společenství NB 1015 pro posuzování shody k 14 direktivám EU. Kromě posuzování shody nabízí SZU svým zákazníkům odborné služby zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků, systémů managementu a personálu, a působí rovněž jako inspekční orgán a kalibrační laboratoř.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU) se svými pracovišti v Brně (CZ), v Jablonci nad Nisou (CZ), Nitře (SK), Žilině (SK) a několika kancelářemi v dalších městech je jednou z největších zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací v České republice.

SZU je mimo jiné akreditovanou laboratoří DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) a akreditovanou zkušební laboratoří UIAA pro veškeré horolezecké prostředky.

Mezinárodní působnost

SZU spolupracuje s mnoha notifikovanými osobami v zemích Evropské unie a má rovněž sjednány dvoustranné dohody o vzájemném uznávání výsledků zkoušek s četnými zahraničními partnerskými zkušebními institucemi.

Kromě domácího trhu a trhu Evropské unie SZU rozvíjí své zahraniční aktivity i na ostatních teritoriích, v nichž je pro své zákazníky schopen zajistit dokumenty potřebné pro uvádění jejich výrobků na trh zemí Evropské unie a certifikáty nutné pro export do celé řady zemí.