brno
jbc
SLOVENSKO

KALENDÁŘ:

google+ rss
 

SZU ROZŠIŘUJE SVÉ OBCHODNÍ A PARTNERSKÉ VAZBY S KOREJSKÝMI SUBJEKTY
JEDNÁNÍ S KOTRA ČR A NABO KOREA  Dne 31. 7. proběhla v Brně klíčová jednání s významnými korejskými subjekty, jejichž cílem bylo navázat na silné a úspěšné zastoupení SZU v
Podpis dohody o spolupráci s korejskou státní agenturou KGS
Dne 14. 7. 2014 byla podepsána Dohoda o spolupráci (MoU) mezi SZÚ a korejskou státní agenturou KGS (Korean Gas Safety Corporation, www.kgs.org.kr), která umožňuje vzájemnou spolupráci
SZÚ je kvalifikovaným dodavatelem
SZÚ byl dne 17. 06. 2014 Rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj, odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, zapsán do Seznamu
Informační porada o zasedáních WGGA, GAD-AC a NBGA v roce 2013 a Technické komise ÚNMZ plynové spotřebiče
Dne 6. 5. 2014 se v SZÚ uskutečnila informační porada Technické komise ÚNMZ plynové spotřebiče spojená s informační poradou ohledně evropských zasedání týkajících
Nová kancelář SZÚ v Žilině
Ke dni 1. 6. 2014 Strojírenský zkušební ústav otevírá novou kancelář v Žilině na Slovensku. V současné chvíli má nová kancelář dva pracovníky, jsou jimi Ing. Vladimír Rudolf a

SZU je notifikovanou osobou Evropského společenství NB 1015 pro posuzování shody k 14 direktivám EU. Kromě posuzování shody nabízí SZU svým zákazníkům odborné služby zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků, systémů managementu a personálu, a působí rovněž jako inspekční orgán a kalibrační laboratoř.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU) se svými pracovišti v Brně (CZ), v Jablonci nad Nisou (CZ), Nitře (SK), Žilině (SK) a několika kancelářemi v dalších městech je jednou z největších zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací v České republice.

SZU je mimo jiné akreditovanou laboratoří DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) a akreditovanou zkušební laboratoří UIAA pro veškeré horolezecké prostředky.

Mezinárodní působnost

SZU spolupracuje s mnoha notifikovanými osobami v zemích Evropské unie a má rovněž sjednány dvoustranné dohody o vzájemném uznávání výsledků zkoušek s četnými zahraničními partnerskými zkušebními institucemi.

Kromě domácího trhu a trhu Evropské unie SZU rozvíjí své zahraniční aktivity i na ostatních teritoriích, v nichž je pro své zákazníky schopen zajistit dokumenty potřebné pro uvádění jejich výrobků na trh zemí Evropské unie a certifikáty nutné pro export do celé řady zemí