50-V2
2014-cz

KALENDÁŘ:

google+ rss
 

Nová prašná komora
Nová prašná komora Nově jsme vybaveni prašnou komorou o rozměrech 2000 x 2000 x 2500 mm, v které nabízíme našim klientům zkoušky výrobků až do rozměru 1700 x 1700 x 2100 mm a
kurzy a školení - březen 2015
Na tomto místě budete nacházet termíny školení pořádaných naší organizací v aktuálním měsíci.Termíny školení vypsané v delším časovém období najdete v
SZÚ - akreditovaná laboratoř v certifikačním systému MCS
SZÚ je akreditovanou laboratoří v certifikačním systému MCS MCS je známkou kvality a dokládá plnění požadavků odvětvových norem, které firmy dodržují. Informuje
Statistika malých spalovacích zařízení v ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu www.mpo.cz zveřejnilo výsledky statistických zjišťování za léta 2010 – 2013 v oblasti malých spalovacích zařízení na pevná paliva pro
50 let - historie a současnost
Vážení klienti a obchodní partneři, V letošním roce je to již 50 let od doby, kdy z původního podniku Kovotechna vznikl Strojírenský zkušební ústav, s. p. (SZÚ). Nejednalo se tehdy

SZU je notifikovanou osobou Evropského společenství NB 1015 pro posuzování shody k 14 direktivám EU. Kromě posuzování shody nabízí SZU svým zákazníkům odborné služby zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků, systémů managementu a personálu, a působí rovněž jako inspekční orgán a kalibrační laboratoř.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU) se svými pracovišti v Brně (CZ), v Jablonci nad Nisou (CZ), Nitře (SK), Žilině (SK) a několika kancelářemi v dalších městech je jednou z největších zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací v České republice.

SZU je mimo jiné akreditovanou laboratoří DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) a akreditovanou zkušební laboratoří UIAA pro veškeré horolezecké prostředky.

Mezinárodní působnost

SZU spolupracuje s mnoha notifikovanými osobami v zemích Evropské unie a má rovněž sjednány dvoustranné dohody o vzájemném uznávání výsledků zkoušek s četnými zahraničními partnerskými zkušebními institucemi.

Kromě domácího trhu a trhu Evropské unie SZU rozvíjí své zahraniční aktivity i na ostatních teritoriích, v nichž je pro své zákazníky schopen zajistit dokumenty potřebné pro uvádění jejich výrobků na trh zemí Evropské unie a certifikáty nutné pro export do celé řady zemí.