Inspekční aktivity v Izraeli
SZU získalo oficiální schválení izraelského Ministerstva pro národní infrastrukturu, energetiku a vodní zdroje k výkonu inspekčních aktivit v rámci plynových zařízení, které v
SZU uznán jako zkušební místo CSA Group
CSA Group uznal SZU svým zkušebním místem pro potřebu tzv. witness testing výrobců v rámci certifikačního programu založeném na ISO/IEC 107025:2005
Vznik nového zastoupení SZU Izrael
V souvislosti s novým rozvojem obchodní spolupráce a spolu s novými výzvami z oblasti Blízkého Východu proběhla řada jednání mezi SZU a jeho novými partnery z Izraele. Shlomo Targan a
Dnem 19. 7. 2016 nabývá účinnosti NV č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
NV č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh  nabývá účinnosti od 19.07.2016.   Aktualizovanou verzi objednávky najdete ZDE
Korejská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – KOSHA Korea v SZU
  Dne 1. 7. 2016 navštívila SZU při obchodním jednání Korejská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – KOSHA Korea.  

SZU je notifikovanou osobou Evropského společenství NB 1015 pro posuzování shody k 13 direktivám EU. Kromě posuzování shody nabízí SZÚ svým zákazníkům odborné služby zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků, systémů managementu a osob, působí jako inspekční orgán, kalibrační laboratoř a nabízí široké spektrum vzdělávacích programů a školení.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU) se svými pracovišti v Brně (CZ), v Jablonci nad Nisou (CZ), Nitře (SK), Žilině (SK) a několika kancelářemi v dalších městech je jednou z největších zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací v České republice.

SZÚ je mimo jiné akreditovanou laboratoří DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) pro plynové a vodovodní armatury a plynové spotřebiče, akreditovanou zkušební laboratoří UIAA pro veškeré horolezecké prostředky a zkušební laboratoří registrovanou v EHPA (European Heat Pump Association) pro tepelná čerpadla.

SZÚ je akreditovanou laboratoří v certifikačním systému MCS (Microgeneration Certification Scheme), dále je také uznanou laboratoří pro zkoušky v rámci korejských certifikačních značek KCs a S-mark.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. se svými pracovišti v Brně, Jablonci nad Nisou, na Slovensku a několika kancelářemi v dalších městech je jednou z největších zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací v České republice  a Slovenské republice.

 

Světová působnost

SZÚ spolupracuje s mnoha notifikovanými osobami v zemích Evropské unie a má rovněž sjednány dvoustranné dohody o spolupráci s četnými zahraničními partnerskými zkušebními institucemi.

Kromě domácího trhu a trhu Evropské unie SZU rozvíjí své zahraniční aktivity i na ostatních teritoriích, v nichž je pro své zákazníky schopen zajistit dokumenty potřebné pro uvádění jejich výrobků na trh zemí Evropské unie a certifikáty nutné pro export do celé řady zemí.