50-V2
brno
jbc
SLOVENSKO

KALENDÁŘ:

google+ rss
 

Certifikace společenské odpovědnosti - seminář CQS
CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti pořádá seminář na téma Certifikace společenské odpovědnosti.Seminář se bude věnovat tématice CSR a její certifikace -
Národní soustava kvalifikací v SZÚ
SZÚ jako jedna z prvních firem v České republice zavedla principy Národní soustavy kvalifikací http://www.narodnikvalifikace.cz/ do své firemní personální praxe a tím přispívá ke
50 let - historie a současnost
Vážení klienti a obchodní partneři, V letošním roce je to již 50 let od doby, kdy z původního podniku Kovotechna vznikl Strojírenský zkušební ústav, s. p. (SZÚ). Nejednalo se tehdy
Personální změna na pozici ekonomicko – provozní ředitel
Od 1. ledna 2015 střídá Ing. Jiřího Rozsívala, MBA na pozici ekonomicko – provozního ředitele Ing. Hana Šmardová. Na této pozici bude přímo podřízena řediteli SZÚ Ing. Tomáši
Propagace norem a akreditace v rámci veřejného sektoru
Propagace norem a akreditace v rámci veřejného sektoru Byly spuštěny nové webové stránky  www.publicsectorassurance.org, které vyvinuly instituce ILAC MCC a IAF CMC v úzké spolupráci s

SZU je notifikovanou osobou Evropského společenství NB 1015 pro posuzování shody k 14 direktivám EU. Kromě posuzování shody nabízí SZU svým zákazníkům odborné služby zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků, systémů managementu a personálu, a působí rovněž jako inspekční orgán a kalibrační laboratoř.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU) se svými pracovišti v Brně (CZ), v Jablonci nad Nisou (CZ), Nitře (SK), Žilině (SK) a několika kancelářemi v dalších městech je jednou z největších zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací v České republice.

SZU je mimo jiné akreditovanou laboratoří DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) a akreditovanou zkušební laboratoří UIAA pro veškeré horolezecké prostředky.

Mezinárodní působnost

SZU spolupracuje s mnoha notifikovanými osobami v zemích Evropské unie a má rovněž sjednány dvoustranné dohody o vzájemném uznávání výsledků zkoušek s četnými zahraničními partnerskými zkušebními institucemi.

Kromě domácího trhu a trhu Evropské unie SZU rozvíjí své zahraniční aktivity i na ostatních teritoriích, v nichž je pro své zákazníky schopen zajistit dokumenty potřebné pro uvádění jejich výrobků na trh zemí Evropské unie a certifikáty nutné pro export do celé řady zemí.