50-V2
2014-cz

KALENDÁŘ:

google+ rss
 

Aktiv 2015 - odborné setkání certifikovaných osob a kvalifikovaných specialistů v oblasti BOZP
AKTIV 2015 SZÚ opět pořádá odborné setkání certifikovaných osob a kvalifikovaných specialistů v oblasti BOZP – AKTIV 2015. Setkání proběhne v brněnském hotelu Santon 8. 10
Ekodesign a energetické štítkování – nové prováděcí předpisy pro tepelná zařízení
  SZU informuje, že byla právě vydána série nových prováděcích předpisů pro další kategorie tepelných zařízení. ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva –
Slavnostní předání rekonstruované administrativní budovy
Slavnostní předání rekonstruované administrativní budovy Dne 29. 6. 2015 proběhlo slavnostní předání rekonstruované administrativní budovy Strojírenského
International Gas Safety Seminar 2015
Dne 26.6.2015 se konal v Soulu v Jižní Koreji „International Gas Safety Seminar 2015“ se slavnostním udílením cen. Seminář byl pořádaný KGS (Korean Gas Safety
Certifikát ISO 9001:2008 pro Fakultu chemickou VUT v Brně
Dne 2. 7. 2015 se na půdě Fakulty chemické VUT v Brně (http://www.fch.vutbr.cz/) uskutečnilo slavností předání certifikátu ISO 9001:2008. Ředitel SZÚ a předseda CQS Ing

SZU je notifikovanou osobou Evropského společenství NB 1015 pro posuzování shody k 14 direktivám EU. Kromě posuzování shody nabízí SZU svým zákazníkům odborné služby zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků, systémů managementu a personálu, a působí rovněž jako inspekční orgán a kalibrační laboratoř.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU) se svými pracovišti v Brně (CZ), v Jablonci nad Nisou (CZ), Nitře (SK), Žilině (SK) a několika kancelářemi v dalších městech je jednou z největších zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací v České republice.

SZU je mimo jiné akreditovanou laboratoří DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) a akreditovanou zkušební laboratoří UIAA pro veškeré horolezecké prostředky.

Mezinárodní působnost

SZU spolupracuje s mnoha notifikovanými osobami v zemích Evropské unie a má rovněž sjednány dvoustranné dohody o vzájemném uznávání výsledků zkoušek s četnými zahraničními partnerskými zkušebními institucemi.

Kromě domácího trhu a trhu Evropské unie SZU rozvíjí své zahraniční aktivity i na ostatních teritoriích, v nichž je pro své zákazníky schopen zajistit dokumenty potřebné pro uvádění jejich výrobků na trh zemí Evropské unie a certifikáty nutné pro export do celé řady zemí.