Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Historie SZÚ

Naši dlouhou historii, která sahá až do 19. století, bereme jako závazek. Náš podnik se odkazuje ke kořenům, které byly položeny v roce 1898, kdy byl v Jablonci nad Nisou otevřen Zemský ústav pro zvelebování živností při obchodní a živnostenské komoře. Stejný ústav byl otevřen o 21 let později v Brně v roce 1919. Nicméně Strojírenský zkušební ústav, s. p. byl jako takový založen v roce 1965. Dalšími významnými milníky byly roky 1997 a 2001, kdy se SZÚ stal Autrizovanou osobou 202, respektive Notifikovanou osobou 1015.