Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Etický kodex

Hlavními hodnotami, které v SZÚ vyznáváme jsou nezávislost, důvěryhodnost, čestnost a integrita. S cílem posílit důvěru našich zákazníků jsme se rozhodli přijmout a dodržovat Etický kodex, který v sobě zakotvuje základní etické principy, které se všichni členové TIC Coucil zavázali dodržovat.

Základní etická pravidla pro férové profesní a obchodní jednání pokrývá těchto 7 oblastí:

My v SZÚ se hlásíme k dodržování všech principů popsaných v našem Etickém kodexu SZÚ.  

Budeme velmi rádi, když všechny zainteresované strany podpoří naše úsilí a uvítáme jakékoliv podněty, dotazy, zpětnou vazbu nebo stížnosti ve věcech Etického kodexu. Pro tento účel byla zřízena kontaktní e-mailová adresa, za kterou přímo zodpovídá pracovník určený pro komunikaci principů Etického kodexu, tzv. "Manažer etického kodexu". Implementací Etického kodexu jsou zajištěny požadavky Interního protikorupčního programu (IPP).

Kontaktovat nás můžete e-mailem:

Všechny podněty podané výše zmíněnými způsoby podléhají principům důvěrnosti a bude se jimi zabývat Komise pro kontrolu dodržování etického kodexu.

Hodnoty SZÚ

Kvalita Vnímáme ji jako soulad služby s požadavky standardu a očekáváním zákazníka
Odbornost Rozumíme tomu, co děláme
Nezávislost, nestrannost Nenecháme se ovlivnit
Odpovědnost Ručíme za svou práci
Důvěryhodnost, spolehlivost Můžete nám věřit
Čestnost, otevřenost Jednáme férově
Integrita Máme stoletou tradici, neměníme naše hodnoty / řídíme se našimi hodnotami
Loajalita Dodržujeme závazky/dohody
Partnerství, spolupráce Tvoříme dlouhodobé vztahy
Vstřícnost Hledáme řešení

 

 

 

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace